Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Klubbinfo:

Referat fra styremøte 25 februar 2018, se Klubbinfo/Møter

Avisomtale om NTMF. se ARTIKLER

 

Grasrotandel.

Ei oppfordring til brukere av Norsk Tipping. Registrer GRASROTANDELEN på NTMF. Legg inn foreninga sitt orgnr: 990 209 820. Dette koster deg ikke noe, men det drypper litt på foreninga.

************

 

Besøk norges triveligste VW Klubb!

Tempoklubben

       INFO OM FORSIKRING:

       SØK PÅ: www.lmk.no

       og se under Forsikring

 

 

NTMF INFO

 

Klubbmøte tirsdag 6. mars

Sted: Gammelbrannstasjon Steinkjer.

Tid: kl 19.00

 Diverse klubbsaker, Sneglefarten og Stiklestadløpet

 

 

 

 

 

NVMC avd, Fosen arrangerer vintertreff for tohjuli

nger, og for de med støttehjul.

Søndag 4. mars kl 12.00

Sted: Haugsdalen kro og skisenter

 

 

 

 

 

 Sig Haugdal på is-sykkel.

 

 

 

 

Sneglefarten og Messingtrippen

Klikk her:  invitasjonen

Invitasjon til Sneglefarten og Messingtrippen 24.-27. mai 2018. løpet 

for de eldste og mest sakte gående kjøretøyene. Løpet er ment å ha karakter av treff, ikke å være et utholdenhetsløp eller noen form for styrkeprøve. Det skal være tid til å snakke og bli kjent. Løpet blir arrangert for første gang i lykkelandet Selbu.

Deretter blir det kjøretur til Norsk Radio og Fjernsynsmuseum. Det er en kjøretur på 16 km. Vi får omvisning på både radio og TV museet av Jan Erik Steen. Bård Toldnes vil kåsere på lørdags kvelden.

Sneglefarten er åpen for:

• 4-sylindrede biler eldre enn 31.12.1908, En og tosylindrede biler eldre enn 31.12.1914, MC eldre enn 31.12.1914, Damp- og el. kjøretøyer eldre enn 31.12.1914.

Messingtrippen er åpen for:

• Biler eldre enn 31.12.1926 (T-Ford 1927), MC eldre enn 31.12.1926

NTMF stiller med Vivinus

 

                         Om navnet Jeep

På et medlemsmøte, tror det var desembermøtet 2016, kåserte Jørgen

Røflo om hvordan navnet Jeep oppsto. Han dro historien om at den amerikanske hæren måtte få utviklet en lett feltvogn med egenskaper som amerika

nerne kalte «gen

eral purpose» som ble forkortet GP – eller uttalt på amerikansk: «dsji pii». Dette ble trukket sammen og til slutt endte opp med navnet Jeep.

Imidlertid kom jeg over enda en forklaring i Vi Menn, uke 27, 2017. Her beskrives utviklingen av bilen og navnet ble satt på soldatenes favorittbil etter «Eugene the Jeep» som var et fabelvesen fra tegneserien Skippern. Der hadde den magiske krefter og mestret selv de mest umulige oppgaver.

Terje Arnevik.

 

Årsmøte for 2017

Avholdes på Verdal kommunes spiserom ved Brannstasjon på Tinna.

Kvislavegen 1.

Tirsdag 6. februar, kl 18.30

Det blir de vanlige årsmøte sakene: Årsmelding, Regnskap, Budsjett, Innkomne forslag og Valg.

Apropos valg, klubben er hele tiden ute etter nye personer som vil ta et tak for NTMF, ta kontakt med valgkomiten eller styret.

Som vanlig unner vi oss kaffe og litt å bite i.

 

 

 

Nytt fra LMK 01.02.2018

Masse i rask bevegelse – LMK i ryggen blir viktig.

Overflyttingen av LMK-porteføljen fra WaterCircles til IF skjer i et raskt tempo. Mange har forstått viktigheten av at bare med en LMK-Forsikring har man LMK, med sin kompetanse og nettverk, i ryggen ved en komplisert skadesituasjon. Vi har forsøkt å kommunisere at alle de forsikringstakerne som fremdeles sitter igjen hos WaterCircles Norge, ikke har en aktiv LMK-forsikring etter 01.01.2018. Denne får du kun gjennom IF, LMKs nye samarbeidspartner.

Det må likevel presiseres at det er ikke slik at de som ikke har rukket å flytte sine forsikringer til IF, står uten forsikring. LMK har mottatt signaler om at teksten i Nytt fra LMK 2/2018 kunne tolkes dithen at denne gruppen stod uten en aktiv forsikringsavtale. Prisen og vilkårene de fikk gjennom den tidligere LMK-Forsikringen hos WaterCircles, beholder de frem til hovedforfall i 2018. Dette er en lovfestet rettighet. Produktet de besitter kan like fullt ikke lenger kalles en LMK-Forsikring all den tid samarbeidet mellom WaterCircles Norge og LMK opphørte fra nyttår 2017/2018. Konsekvensen frem til hovedforfall er at LMK ikke lenger har rettigheter til bistand ved skadeoppgjør eller innsyn i vanskelige skadesaker. Verdien av dette må den enkelte forsikringstaker selv vurdere, men antallet overførte forsikringer bare hittil i 2018 indikerer at svært mange finner dette vesentlig.

Prisgarantil – pris ikke tema for å bli værende i WaterCircles.

IF garanterer lik pris som WaterCircles uansett hva de måtte tilby. Derfor bør ikke pris bli et moment for ikke å flytte dine forsikringer over til IF. Mange forsikringstakere opplever at WaterCircles kommer med gode tilbud for å beholde dem som forsikringstakere, og derfor gir prisgarantien fra IF en grei avklaring på dette spørsmålet. I praksis har også forsikringene blitt rimeligere med IF da samtlige forsikringer i grunnutførelse gir en dekning inntil 300.000,- mot tidligere 250.000,- i WaterCircles. Egenandelene har også blitt betydelig redusert, noe som representerer en lavere kostnad dersom uhellet skulle være ute.

WaterCircles bytter forsikringsgiver – forsikringstakerne tilskrives.

De som fremdeles har sine forsikringer i WaterCircles vil i forbindelse med hovedforfall i 2018 bli informert om at WaterCircles Norge bytter forsikringsgiver fra IF AB til WaterCircles ASA. Som forsikringstaker har du en lovpålagt rett til å informeres om en så stor endring i ditt forsikringsforhold. WaterCircles sin tidligere agenturvirksomhet med IF AB som forsikringsgiver ble avgjørende for LMK ved valg av samarbeidspartner i 2012. Like fullt ble det avgjørende for LMK at samarbeidet med WaterCircles ikke lenger kunne bestå når IF trakk seg ut av selskapet med salg av sine aksjer, utgang fra styret og bortfall som forsikringsgiver fra hovedforfall i 2018.

Husk derfor på at;

1) Dine forsikringer kan med 30 dagers varsel flyttes til IF.

2) Ved bytte av forsikringsgiver, slik som nå skjer i WaterCircles, kreves det aktivt samtykke fra deg som forsikringstaker for å fortsette videre i WaterCircles.

3) De som ikke gir et aktivt samtykke vil fortsette sitt kundeforhold i IF med IF som forsikringsgiver.

Årsavgiften har blitt til Trafikkforsikring.

Samtidig med at LMK har byttet samarbeidspartner på forsikring skjer det også en vesentlig endring av innkrevingen av årsavgiften. Derfor blir det viktig å merke seg;

1) Årsavgiften har byttet navn til Trafikkforsikring.

2) Innkrevingen skjer nå gjennom forsikringsselskapet.

3) Trafikkforsikring betales nå bare for tidsrommet kjøretøyet er registrert.

4) Trafikkforsikring kan deles opp i inntil 12 terminer årlig.

LMK besøker klubbene.

LMK har tatt mål av seg til å være flinkere til å besøke eier-klubbene i forbundet. Dette ble også signalisert under Strategikonferansen, og vi vil stille opp så langt dette er mulig for de klubbene som ønsker et besøk. Mange klubber opplever også en hel de spørsmål rundt den nye forsikringsordningen, og dette vil LMK kunne bidra til å avklare. Ønsker nettopp din klubb et besøk av representanter fra LMK, er det bare å kontakte LMK for nærmere avklaring.

Fremdeles sliter LMK sentralt med å nå ut med informasjon direkte til medlemmene i klubbene, og personlige besøk kan bidra til å styrke relasjonen og kunnskapen om LMK som noe annet enn bare en forsikringsagent.

Bjerkvik-møtet.

LMK-klubbene i landets 3 nordligste fylker avholdt 27.01.2018 det årlige Bjerkvik-møtet. Her deltar representanter fra nesten samtlige LMK-klubber i regionen. Her diskuteres bevegelsens fremtidige utfordringer, og klubbene enes i fellesskap om en egen treff-kalender for kommende sesong. LMK sentralt har også deltatt på dette møtet de siste årene. Viktige tema under årets møte var forsikring men også en gjennomgang av gjennomføringen av LMK-Stafetten 2017. Det er en kjensgjerning at Stafetten ble meget vel gjennomført i landets 3 nordligste fylker, og klubbene ønsket derfor å hedre særskilt Merethe Larsen fra Harstad Motorhistoriske for hennes innsats og pågang for Stafetten. LMK stiller seg bak dette, og Stafetten er kanskje det arrangementet som i størst grad de siste årene har plassert LMK på «det kjøretøypolitiske kartet». Her har vi mye å lære, og kanskje er Stafetten noe som kan gjennomføres på nytt – forhåpentligvis da i alle landets regioner?

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK SCH29012018-ver.1.0

 

 

Vil be alle sjekke innbetaling av forsikringsavgift til staten.

WaterCirkels har sendt krav på kjøretøy som er forsikret, men ikke registrert, noe som selvfølgelig er feil.

Under kan du lese om den nye innkreving av "forsikringsavgift til staten"(tidligere Årsavgiften")

 

Forsikringsavgift til staten.

Fra 2018 blir årsavgiften endret, den skal fremover kreves inn av forsikringsselskapet som har bilforsikringen din, sammen med betaling for ansvarsforsikringen.

For mange vil dette bety at i stedet for å betale ett stort beløp i året, blir beløpet fordelt utover, basert på hvordan du betaler forsikringen. Fleksibiliteten blir dermed bedre, og du slipper problemet med å ha betalt årsavgift for en bil du på senere tidspunkt selger, for så ikke å få igjen noe av den, ettersom avgiften blir overtatt av ny eier når denne tegner ny forsikring på bilen.

Veteranbileiere slipper ekstrautgifter

For veteranbil-entusiastene betyr dette at om bilen står på vinterlagring uten skilt, og dermed uten ansvarsforsikring halve året, slipper man å betale unødvendig årsavgift. Avgiften blir nemlig ikke større om bilen ikke er på veien halve året, men mindre, sånn den burde bli.

Sjekk at kjøretøyet ditt er registrert riktig

Det hender Statens Vegvesen har feil opplysninger om vekt og klasse på kjøretøyet ditt. Ettersom forsikringsselskapene baserer sin innkreving av avgift på det de får fra dem, er det greit å dobbeltsjekke at vognkortet ditt stemmer med kjøretøyet på vekt og klasse med en gang, da får du rettet dette hos dem før det blir et problem.

Trafikkavgiften påvirker ikke forsikringen

Den nye innkrevingsformen blir gjort på vegne av staten, så ingen del av forsikringen din vil bli endret. Den nye ordningen påvirker verken bonus eller pris på forsikringen din. Trafikkavgiften kommer bare på samme regning som ansvarsforsikringen, og det betyr en regning mindre å tenke på.

Unngå forvirring: Kontakt forsikringsselskapet ditt

I løpet av 2017 vil de som har forfall på forsikringspremien en gang i året, eller hvert kvartal, måtte betale for de månedene i 2018 de da betaler forsikringen for. Dette vil potensielt bli utført på forskjellige måter hos forsikringsselskapene, så ta kontakt med ditt selskap for å få informasjon om når og hvordan dette påvirker regningen din, så slipper du overraskelser! Årsavgiften blir imidlertid som vanlig fakturert for seg selv for 2017.

 

 God JUL og ett godt nytt år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra LMK 8/2017.

Kommunikasjon er viktig.

LMK gjeninnførte i høst en ordning med hyppige nyhetsbrev til eier-klubbene i LMK. Dette har også vært praktisert tidligere, men har vært lite regelmessig de siste årene. LMK ser på dette som en mulighet til å høyne både interessen for og forståelsen av LMK. Vi ønsker å være langt mer enn bare en forsikringsformidler for LMK-klubbene, men derimot den unisont foretrukne organisasjonen for alle med interesse for motorhistoriske kjøretøyer i Norge. Dessverre har andre virkeområder kommet mer i bakgrunnen, når mye av vår virksomhet har vært relatert til forsikring i den senere tid.

Derfor vil nyhetsbrevene fortsette også etter at en ny forsikringsordning med IF er etablert og «på skinner». Det blir derfor avgjørende at disse nyhetsbrevene fra LMK publiseres i alle klubbenes fora som medlemsblader, hjemmesider og på Facebook. LMK sitter ikke med direkte kontaktinformasjon til klubbenes medlemmer, så derfor trenger vi litt bistand for at kommunikasjonsflyten skal fungere tilfredsstillende.

 

LMK vil komme i kontakt med medlemmene.

Nyhetsbrevene fra LMK er bare ett av flere virkemidler for at LMK skal kunne komme i kontakt med medlemmene og få rett fokus på de sakene som blir viktig fremover. Vi har derfor også tro på at vi møter klubbene, og LMK stiller gjerne opp så langt dette er mulig på klubbmøter, arrangementer etc. LMK ønsker derfor å bli langt mer synlige, så innspill om viktige arrangementer og hendelser hvor LMK kunne vært et naturlig innslag mottas med takk.

Husk påmeldingsfristen for Strategikonferansen.

Vi vil også minne om at påmeldingsfristen for Strategikonferansen i LMK utløper 20.12.2017. Vi har allerede mottatt mange påmeldinger, men vi håper at flest mulig klubber ser nødvendigheten av egen deltakelse og kommer. Dette blir en viktig arena for å skape en forståelse for og en god diskusjon rundt de utfordringene vår organisasjon og bevegelse står overfor.

LMK trenger at klubbene slutter opp om forsikringsordningen – flytting blir viktig!

IF og LMK har nå utviklet et eget fullmaktsskjema, som skal gjøre flyttingen fra WaterCircles til den nye LMK-Forsikringen i IF enklest mulig. Dette skjemaet blir nå sent ut til alle klubbene. Forsikringsordningen er ryggraden i LMKs økonomi, og medlemmenes tilknytning til og oppslutningen om ordningen har gjort LMKs liv og virke mulig. Derfor blir det av den aller største nødvendighet at klubbene bidrar til en massemønstring hvor det informeres om viktigheten av at forsikringene flyttes fra WaterCircles til IF. Norsk lovverk hindrer at LMK kan gjøre denne jobben, slik at dette krever at hver enkelt forsikringstaker må selv bekrefte dette ønsket. Ekstra viktig blir derfor;

1) Klubbene må derfor spre informasjon om flyttingen av forsikringen i alle relevante fora.

2) Det tar 30 dager å flytte en forsikring. Derfor kan dette arbeidet påbegynnes allerede nå da dette først får virkning fra 2018.

3) IF vil besørge oppsigelsen av alle forsikringer i WaterCircles.

4) IF garanterer like eller bedre priser enn WaterCircles. Ingen vil komme økonomisk dårligere ut i IF.

5) Byttet av forsikringsselskap krever ingen nye besiktigelser eller godkjenninger fra egen klubb eller LMK.

Flere forsikringsløsninger for LMK-Klubbene.

LMK registrerer at flere LMK-Klubber har tilsluttet seg den nye KNA-Klubbforsikringen. LMK har riktignok ikke mandat eller et ønske om å nekte klubbene denne tilslutningen, men vi har likevel store vanskeligheter med å se hvordan denne tilslutningen skal kunne forenes med en fortsatt lojalitet til LMK. KNA-Klubbforsikringen er et samarbeid mellom KNA og WaterCircles, og er i praksis nærmest en «skreddersøm» som rammer LMK på en verst tenkelig måte både økonomisk som så vel organisasjonsmessig.

Èn klubb har allerede trukket seg ut av ordningen når den innså hva denne ordningen faktisk innebærer for LMK. Klubben ønsket en fortsatt LMK-tilslutning med full lojalitet og støtte til LMKs drift og virke. Det er derfor betimelig å stille seg spørsmålet hvorvidt klubbene, som har tilsluttet seg KNA-Klubbforsikring, har forestått en analyse av hvilke faktiske konsekvenser dette gir for LMK. Er det dette de egentlig ønsker?

LMK finner det også nokså merkelig at disse klubbene nå velger en forsikringsleverandør som et nærmest samlet Landsmøte i 2017 ønsket seg vekk i fra.

LMK vil derfor jobbe for gode og stadig forbedrede forsikringsløsninger for de som fremdeles lojalt følger LMK-forsikringen. For oss blir det viktig å skape et produkt, som vil gi en best mulig dekning den dagen du måtte trenge dette. Husk at bare med LMK-Forsikringen vil man fortsatt ha LMKs kompetanse i ryggen.

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby Generalsekretær LMK

 

Julemøte ble avholdt på Rødbrygga 5. des. Det kom 32 stk og det ble en trivelig kveld med pizza og brus. Samtalene gikk livlig rundt bordene. En fortelling om en ferietur i europa med Saab fikk vi også. Litt info av Svenn Oskar Vanderås om hans planer for Tuv skole. Her blir det etter vert ett Opel museum og en egnet plass for utflukter. Opeln jeg la ut bildet av var hans 1928 faktisk den størst opel noen sinne.

Hilsen Roar Røssing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the same way as previous years

Møtet holdes på Rødbrygga, Inderøy.

Dato: 5. desember

Merk tid: kl 18.00

Som tidligere serveres Pizza og drikke.

 

 November møte på Holme Garasje

Bra oppmøte , ca 25 møtte opp på Holme og det var god stemning mellom veterakjøretøyene.

Avsluttet med kaffe og vaffel og Roar viste bilder fra årets veterantreff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra LMK 3/2017.

Et marked i utvikling;

Det er hele tiden nyheter på forsikringsfronten – både positive og negative. LMK kunne for noen uker siden med glede meddele LMK-klubbene at LMK har inngått en avtale med IF om videreføring av LMK-forsikringen, med virkning allerede fra nyttår 2018.

Vi vil løpende holde eierklubbene i LMK orientert omkring praktiske spørsmål knyttet til hvordan du som forsikringstaker på en enklest mulig måte skal flytte forsikringen over til IF/LMK fra nyttår. Husk at en LMK-forsikring med LMKs kompetanse på motorhistoriske kjøretøy, som en ekstra sikkerhet med på laget, vil du kun ha gjennom ordningen IF/LMK.

Ny aktør – KNA-Klubbforsikring;

LMK-forsikringen har bestått siden 1983, og sammen med Amcar-forsikringen har dette vært de to mest fremtredende aktørene på dette markedet i Norge. Nå kommer det nokså uventet inn nok en aktør fra sidelinjen, som vil ta del i dette markedet – KNA-Klubbforsikring. Forsikringsgiver i dette tilfellet er ingen andre enn LMKs avtroppende samarbeidspartner WaterCircles Norge, som nylig har inngått et samarbeid med Kongelig Norsk Automobilklub.

Konkurranse med bismak?

Konkurranse skaper både bredt utvalg, valgfrihet og lave priser, noe forbrukerne ofte vet å verdsette og utnytte. Tilbudet er likevel mye mer enn det, da dette retter seg direkte mot LMK-klubbene og lokker med gode provisjonsordninger direkte til klubbene. Det har vært forventet at WaterCircles ville ta opp kampen for å beholde LMK-kundene, dersom de fremdeles skulle kunne overleve innenfor dette segmentet. Det har vært signalisert at tidligere sentrale LMK`ere er med på laget til WaterCircles og er en del av en ny ordning, noe som lett kan bidra til å skape forvirring ute i klubbene ved valg av produkt.

Eksistensielle veivalg – mer enn bare forsikring;

KNA-Klubbforsikringen rokker ved noe sentralt i oppbyggingen og organiseringen av LMK. Det er viden kjent at LMK-forsikringen har vært og er en grunnpilar i økonomien knyttet til LMKs drift og eksistens. Derfor var det også av høyeste prioritet for LMKs Styre å finne en ny og solid samarbeidspartner når et videre samarbeid med WaterCircles Norge ikke lenger var mulig. En KNA-Klubbforsikring berører derfor ved disse grunnleggende prinsippene for drift og finansiering av LMK.

Vil vi bli hørt?

Kongelig Norsk Automobilklub kaster seg nå inn i kampen om både forsikringstakerne og medlemmene i LMK-klubbene. Dette handler ganske enkelt om markedsandeler, og skal vi som den desidert største aktøren for motorhistoriske kjøretøyer i Norge tillate dette? Vil våre behov kunne ivaretas og bli hørt i en organisasjon som omhandler alle typer kjøretøy – også moderne el.biler?

Veien videre;

Klubbene vil nå få to forsikringsvalg i direkte konkurranse med hverandre, men en prioritering bort fra LMK vil også være et mulig skritt i retning av nedleggelse av den organisasjonen vi i dag kjenner. LMK er mye mer enn bare forsikring, og dette bør bli tungtveiende argumenter på vektskålen ved kommende valg av forsikringsselskap.

LMK har invitert til en Strategikonferanse 13. januar 2018. Møt opp slik at vi kan ta en føling på temperaturen innad i egen bevegelse, med gode råd på veien videre. Det trenger vi nå!

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 

Nytt fra LMK 2/2017.

 

Hovedforfall og oppsigelse;

LMK mottar mange henvendelser fra forsikringstakere, som har mottatt giro ved hovedforfall fra WaterCircles. De lurer på om de skal betale denne grunnet nært forestående skifte av samarbeidende forsikringsselskap for LMK-forsikring. Vi vil derfor presisere følgende;

1) WaterCircles Norge er fremdeles LMKs samarbeidspartner ut 2017, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt hos dem.

2) Husk at en forsikring kan sies opp når som helst, og tidspunktet for hovedforfall har derfor ingen praktisk betydning ved oppsigelse.

3) For mye innbetalt premie ved bytte av forsikringsselskap, vil bli refundert til forsikringstaker.

Klubbenes informasjon til medlemmene;

Det blir viktig at klubbene løpende kommuniserer ut til medlemmene nyheter fra LMK. Dette skjer via medlemsblader, hjemmesider, Facebook og øvrige utsendelser. Dette blir avgjørende for at vi skal få til en så smidig overgang som mulig ved skifte av forsikringsselskap fra nyttår.

​​​​Oslo 19.10.2017

 Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 

 

IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen

Publisert av Kjell Gunnar Årnes den 05.10.17.

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet, og overgangen her er basert på tidspunktet for den enkeltes hovedforfall. LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som opphørte etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

LMK har derfor valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført. LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.

 

 
 
Klubbmøtepå Levanger bymuseum
 
Vi var 16 stykker som møtte opp ved Hveding Auto, i Sjøgata i Levanger, flere av oss kjørte veteran mc og bil. Hveding Auto, huser nå Piccolo`n, håper den får bedre lagring til vinteren. Verkstedet har fremdeles ødelagte ruter, og kjøretøyet støver ned. Rutene skulle ha vært skiftet, et strøk med maling på veggene og behandling av gulvet hadde fått bort mesteparten av støvet. De som ikke hadde vært der før, ble med opp i andre etasjen og så på bildeutstillinga av gamle kjøretøy. Etterpå ble det byvandring i Sjøgata, vi ikke tid til å ta hele. Det ble snakket om bybrannene, og regulering etter disse. Levanger brant 3 ganger på 1800 tallet, og den ble regulert fra en middelalderby, der hovedgata fulgte sundet, til rette gater og kvartaler, og med en park som skar byen i to. Parken skulle vær ei "branngate" hindre ny stor bybrann, men det gjorde den ikke, i 1897 brandt den igjen.
 Vi avsluttet ved Emelies hus, hvor vi ble servert kaffe og potetkak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klubbmøte Tirsdag 3. oktober.
 
Møtested: Levanger utenfor Hvedding Auto.
Vandring i Sjøgata med guid, vi ender i Emilies hus til kaffe med noe "attåt".
50 kr pr deltaker.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fra 2018 blir årsavgiften endret, den skal fremover kreves inn av forsikringsselskapet som har bilforsikringen din, sammen med betaling for ansvarsforsikringen.

For mange vil dette bety at i stedet for å betale ett stort beløp i året, blir beløpet fordelt utover, basert på hvordan du betaler forsikringen.

Fleksibiliteten blir dermed bedre, og du slipper problemet med å ha betalt årsavgift for en bil du på senere tidspunkt selger, for så ikke å få igjen noe av den, ettersom avgiften blir overtatt av ny eier når denne tegner ny forsikring på bilen.

Veteranbileiere slipper ekstrautgifter

For veteranbil-entusiastene betyr dette at om bilen står på vinterlagring uten skilt, og dermed uten ansvarsforsikring halve året, slipper man å betale unødvendig årsavgift. Avgiften blir nemlig ikke større om bilen ikke er på veien halve året, men mindre, sånn den burde bli.

 

Sjekk at kjøretøyet ditt er registrert riktig

Det hender Statens Vegvesen har feil opplysninger om vekt og klasse på kjøretøyet ditt. Ettersom forsikringsselskapene baserer sin innkreving av avgift på det de får fra dem, er det greit å dobbeltsjekke at vognkortet ditt stemmer med kjøretøyet på vekt og klasse med en gang, da får du rettet dette hos dem før det blir et problem.

Trafikkavgiften påvirker ikke forsikringen

Den nye innkrevingsformen blir gjort på vegne av staten, så ingen del av forsikringen din vil bli endret. Den nye ordningen påvirker verken bonus eller pris på forsikringen din. Trafikkavgiften kommer bare på samme regning som ansvarsforsikringen, og det betyr en regning mindre å tenke på.

Unngå forvirring: Kontakt forsikringsselskapet ditt

I løpet av 2017 vil de som har forfall på forsikringspremien en gang i året, eller hvert kvartal, måtte betale for de månedene i 2018 de da betaler forsikringen for. Dette vil potensielt bli utført på forskjellige måter hos forsikringsselskapene, så ta kontakt med ditt selskap for å få informasjon om når og hvordan dette påvirker regningen din, så slipper du overraskelser! Årsavgiften blir imidlertid som vanlig fakturert for seg selv for 2017.

 

Sommeren 2017 var her

 
Bilder fra blåturen 1. oktober 2017
 
Over 30 personer ble med på NTMF`s blåtur til Stiklestad Design og Sarve.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Været ser ut til å bli bra til helga, derfor blir det BLÅTUR søndag 1. oktober.
 
Oppmøte for avreise på gammelbrannstasjon Steinkjer og Gråmyra Levanger kl 12.00, YX Verdal kl 12.15.
Turen er på ca 3 mil, dette er en tur også for damene så vi oppfordrer de til å bli med.
Pga servering må vi ha bindende påmelding innen fredag 29. september.
Påmelding til:
LEVANGER: Roar Røssing
VERDAL:  Steinar Røstad
STEINKJER: Steinar Nilsen
Pris på blåturen er 50 kr pr deltaker. Samles inn på oppsamlingsstedene.
Hilsen  
Styret i NTMF
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubbmøte med garasjebesøk.
 
Nå starter vi opp med nye klubbmøter etter sommerferien.
Første klubbmøtet blir på gammelbrannstasjon på Steinkjer tirsdag 5. september kl 19.00
Litt klubbsaker og kaffe før vi drar på garasjebesøk.
Kjør veteran!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er bilder fra vår lille veteranutstilling under Øras dager. Det ble noen trivelige timer med mange skuelystne utover dagen.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VETERAN MC/ BIL UTSTILLING PÅ ØRAS DAGER.
Lørdag 26. august mellom kl 10.00 og 16.00 har NTMF en stand på Øras dager med utstilling av noen veteranbiler og motorsykkeler. Vi holder til utenfor Sparebanken i Verdal, kom innom standen for en prat og kaffe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdalsrace 2017 
Verdalsrace ble arrangert lørdag 12 august, på tross av øsende regnvær var 53 motorsykler med på vår litt forkortet løype rundt i Verdal. Vi besøkte Leksdal Disign og Sarve museum. Disse ligger ved side av hverandre, Leksdal Disign serverte kaffe og vaffel og holdt sin salgsutstilling åpen. Spesielt våre damer syntes det var et godt tiltak. Etter en rundtur over Vuku, Østnesbakkene og ned til Øra og avsluttet på Øra Spiseri med pizza og tilbehør.
Her ble utdelt premier til vinner av konkuransen, deltakerprisen, eldste motorsykkel og havaripris.
Oppgavene var laget av Terje Arnevik, disse måtte besvares og leveres inn før løpet startet. Terje ble sittende igjen på Soria Moria å rette de.
Vinner ble Arve Hofstad med 13 poeng, det var flere som hadde samme poengsum, med vi bestemte at den med eldste motorsykkel blandt de skulle vinne.
Arve ble også vinner med eldste motorsykkel, 1936 model Indian.
Deltakerprisen, bestemt av 4 deltakere, i år var det av: Børge Norqvist(Sverige), Chris Adams(England), Bjørn Jensen og Dag Svartås. I år ble den gitt til Arild Søraune for hans Norton 16H
Marita Gangstad fikk havariprisen. Hun mistet kjedelåsen, og fikk derved stopp på sin 1982 Tempo Corvette.
Ellers ble det trukket masse sponsorpremier på deltakernummer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdalsrace 2017, lørdag 12 august.
 
Velkommen til Verdalsrace 2017. Oppmøte er som tidligere på Soria Moria Camping i Verdal. På grunn av legging av nye avløpsledninger på Fætten er veien fram til campingen annerledes. Kjør av E6 ned mot havna/industriområdet og følg skilting mot Soria Moria. Håper dere kommer i god tid, vi serverer kaffe og lapper fra kl 09.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅPEN DAG på Norenget Gårdsmuseum

Martin holder ÅPEN DAG på Norenget Gårdsmuseum søndag 23. fra 12-17.

Prøver med felles kjøring fra YX Gråmyra KL. 12.00. Jan Johansen møter dere på yx. Veterankjøretøy får sikkert kjøre helt opp i år også. mvh: Leder Roar Røssing (er selv bortreist)

 

 

Til alle eierklubbene/forsikringstakere med LMK-forsikring/medlemmene i LMK. (til publikasjon på hjemmesider/klubb-blader etc.)

Siden januar 2017 har det vært kjent at LMK har sagt opp samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Det har likevel vært et uavklart forhold hvor lenge avtalen fortsatt skulle løpe tidsmessig. LMK har derfor kunnet informere forsikringstakerne i svært begrenset grad.

LMK har under hele prosessen presisert at alle som i dag har LMK-forsikring, fremdeles har forsikringer på sine kjøretøy. Oppsigelsen av samarbeidet endrer ikke ved dette, og det er den enkelte forsikringstaker som tegner og avslutter eget kundeforhold.

Siden oppsigelsen har nytegninger og fornyelser av forsikringer fortsatt med WaterCircles Norge, og vi oppfordrer eierklubbene i LMK til løpende å fortsette arbeidet med nytegninger av forsikringer.

07.07.2017 kom WaterCircles Norge og LMK til enighet om en sluttdato for samarbeidet, og dette innebærer at Samarbeidsavtalen løper ut 2017. At Samarbeidsavtalen opphører innebærer imidlertid ikke at de enkelte LMK-medlemmenes forsikringer i WaterCircles Norge opphører. Medlemmene vil fortsatt være forsikret i WaterCircles Norge på samme måte som tidligere også etter 2017.

LMK vil følgelig søke en ny samarbeidspartner for en videreføring av LMK-forsikringen, men dette forholdet er fremdeles ikke avklart. Mer informasjon rundt dette vil komme når avklaringer her har funnet sted.

 

For Styret i LMK

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165

 

 

Sommeråpent med sommertoget kommer til Steinkjer lørdag.

NTMF`s Vivinus, buss og brannbil blir å se.

Junimøtet

Det ble ikke noe grilling i år, heller ikke noe møte med NAF Levanger. Men på den Nasjonale Motordagen ble det kjørt inn til Verdal og kjørt kurs / opplysninger om Styreweb og Gnist.

Da programmet vi bruker i dag for å sende meldinger til våre medlemmer, ganske snart vil slutte å fungere, har vi i litt hastverk med å få opp et nytt, og det er her Styreweb kommer inn. Med i Styreweb følger APPen Gnist, gjennom den vil alle få de opplysningene som NTMF sender ut. Har du smarttelefon kan du også lese lengere meldinger, sjekke aktiviteter, og kanskje være med i en gruppe. Vi kan skille ut sportsbiler, MC, mopeder og VW i egne grupper.

Du kan også lage en oversikt over dine kjøretøy. Denne kan brukes til en matrikkel for NTMF`s medlemmer eller bare for deg selv.

 

 

Stiklestadløpet avholdes søndag 4.juni.-

 

Turen går om Stod til Snåsa og vi tar for oss det som skjedde i Stod i aprildagene 1940 og sprengingen av Jørstadbrua i januar 1945. Ta med kaffe for stopp underveis.

Kl 1100-Oppmøte på Gamle brannstasjonen Steinkjer.

Vi starter med en kopp kaffe og vafler stekt på klubbens nye vaffelkakejern. Da vi ikke kan stoppe hvor som helst under turen så vil Per og undertegnede gi en kort orientering om hendelsene før vi starter runden.

Kl 1140 Start fra Steinkjer og med første stopp ved Samfunnshuset i Binde. Derfra går turen til Tiltnes gård der vi kjører inn på tunet og får orientering om krigshandlingen her natt til 28. april 1940. Her ble 14 tyske soldater drept og flere såret. Gården brant ned. Kanskje får vi treffe ei som opplevde denne natten med all sin gru?

Turen går videre og neste stopp er Tangen der kollisjonen 3.mai mellom to tog tok livet av 8 norske soldater-en tragedie som vel satt punktum for krigshandlingene i Midt-Norge og som førte til kapitulasjon som ble undertegnet 5.mai på Asp gård.

Vårhalvåret 1945 ble en urolig tid også for Snåsaområdet. Tyskerne hadde store hærstyrker i Finnmark etter kampen på nordfronten mot Russland og de som hadde okkupert det nordlige Norge. Vårvinteren 1945 var disse på veg sørover for å kunne styrke tyskerne i kampene på kontinentet. For de allierte var det om å gjøre å hindre disse forflytningene og det ble en rekke sabotasjeaksjoner for å hindre tyskernes tilbaketrekning. Vi stopper ved Jørstadelva for å få en orientering om sprenging av Jørstadbrua 13.januar 1945 der 3 norske jernbaneansatte og 78 tyske soldater omkom.

Vi kjører innom Viosen for å se dette gamle trafikknutepunktet før vi kjører til Snåsa kroa for kaffe og mat ca 1400.

Kom og delta på Stiklestadløpet og få en fin vårtur rundt Snåsavatnet . Per og undertegnede er full av info som vi vil dele med dere! Send en påmelding slik at vi kan orientere Snåsa kroa!

Med vennlig hilsen Vidar

 Bildet er fra boka til Anders S. Asprem som tar for seg krigen i Stod og trefningen ved Tiltnes gård 28. April 1940:

***********

StyreWeb et netbasert program for lag og foreninger.

 

NTMF har nå på prøve et program som heter StyreWeb, dette programmet inneholder det meste som ei forening skal ha: regnskap, hjemmeside, kalender for arrangement, mulig sende SMS og E-post til medlemmer (Dagens SMS program er mitt private, det eksisterer ikke lengere, slik at en ikke kan få det oppgradert, eller en ny verson. Slutter jeg eller PC havarerer er SMS borte. Dessuten er det mye arbeid med lister og enkelte har problemmer med å få SMS. StyreWeb har et system som leverer gratis i E-post, med ei påminning om Epost på GNIST).

StyreWeb er for de som sitter i styre eller har andre verv i foreningen. Med styreweb følger et program som heter GNIST, dette er et gratis program for medlemmene. Som dere kan ha på telefon eller PC. 

I GNIST kan du følge tett på styre og hele tiden være oppgradert på klubbmøter og veterantreff. Du kan også legge inn dine kjøretøy i en matrikkel med data og bilder. I denne matrikkelen kan du avgjøre om bare du kan se den, eller at den skal ligge ute til beskuelse i kjøretøyregisteret, med eller uten ditt navn. Det er bare medlemmene i NTMF som får tilgang.

Vi vil kjøre GNIST og mitt SMS program paralellt fremover mot høsten.

Legg inn APPen GNIST, prøv deg fram, nøl ikke med å ta kontakt.

Hilsen

Steinar Røstad

 

Til helga er det mye som foregår på veterankjøretøyfronten.

 

Lørdag 20. mai. Spring Meet Østersund. I fjor deltok 1100 kjøretøy. Det er gratis inngang for de som kommer kjørende i veteraner. Det vil bli felleskjøring fra YX på Verdal kl 06.45

Søndag 21. mai kl 11.00 starter Storvatnet rundt fra Ølsøykrysset. Vi har felleskjøring fra bensinstasjon på Strømmen kl 09.30. Vi kjører Framverran, pga veiarbeid Meltingen - Verrabotn.

Søndag 21. mai kl 11.00, kommer sportsvogn klubben på besøk til Gammelbrannstasjon. Det blir omvisning av våre kjøretøy på Egge museum. Kl 13.00 går ferden videre til Øynaparken på Inderøy, alle er velkommen til å være med. Det blir bespisning ved Øynaparken, de som vil ha mat må melde seg på til NTMF`s kontaktmann Steinar Nilsen.

 
 

Lmk stafetten 2017

Ankommer Steikjer mandag 14. August

 

Denne dagen prøver vi å ta imot veterankortesjen og følge den på tur et stykke sørover.

Du kan følge den helt til Oslo eller et stykke på veien. Mere opplysninger kommer senere.

 
Vårmønstring søndag 7. mai. 
 
Oppmøte på gammelbrannstasjon Steinkjer kl 11.00
Turen går ut gjennom Sør-Beistad og besøker en samler der ute.
Vi ordner med varm grill, ta med noe å legge på og drikke.

NTMF INFO

1. mai starter vi ny "SOMMEREN ER HER 2017" Send inn bilder av veterankjøretøy på tur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maimøtet med 17 veteranbiler og motorsykler,

først kaffe i klubbhuset, noen klubbsaker og til

slutt en tur ut på byen.

 

Klubbmøte på Brannstasjon Steinkjer

 I kveld 2. mai kl 19.00

Klubbsaker

Kaffe

Oppmøte med gammelkjøretøy.

 

 

Stafford-markedet

 

Stjørdal Veteran Motorsykkel Club arrangerte tur til Stafford Motorcycle Show 21. - 24. april. Dette er et marked, hovedsakelig for engelske motorsykler, men japsesyklene kommer sterkere inn år for år. Det blir annonsert som verdens største marked for motorsykler og deler til de.

 

SVMC hadde laget et profesjonelt opplegg for oss, med fly Værnes - København - Manchester og buss fra flyplass til hotell og fra hotell til markedet og hjem begge dager.

 

To dager med leting etter nye og brukte deler i flere hundre salgsboder gikk utrolig fort. Her var det både go kjøp og rammel. Som ved alle slike markeder skulle det stått en skrapkonteiner ved inngangen. De fleste salgsbodene ble drevet av seriøse folk med gode kunnskaper om engelske motorsykler. Amal var der, jeg var ute etter ei forgasser nål til Amal, men manglet nummeret på forgasseren. Denne skulle stå på en Royal Enfield, en såkalt Flying Fly, 125 ccm totakter fra 1948. Det var ikke noe problem, nål og låsfjær ble med hjem. Inne var det et rom som var okkupert av Bonhams, et auksjonshus, som auksjonerte motorsykler, både hele og deler. En Brough Superior SS100 var lagt ut med prisantydning på 100. 000 – 140 000 Pund. Den som fikk anslaget, fikk lagt på 25 % salær, skulle den (U)heldige være nordmann, ble det 25% moms på det hele til slutt. En blir litt «søgd» når en har gått timer på jakt etter deler, det er godt at det på slike plasser er vannposter og foringsplass å gå til, og der satt det jevnlig nordmenn.

 

Mandag var det handledag med omvisning hos Hitchcock Motorcycles. En profesjonell bedrift, der det meste av handelen går på nett, og som har spesialisert seg på etterkrigs Royal Enfield motorsykler. Har handlet en del hos engelske firmaer, men Hitchcock er litt spesiell, kanskje ikke helt engelsk? Her må en tenke godt gjennom handlelista ellers blir det dobbel frakt. For de sender varene samme dag, og ikke etter uker..... Bedriften har en verkstedavdeling som i hovedsak lager/maskinerer nye deler til disse gamle Royalene. Vi hadde omvisning i Lageret, der var en masse brukte og nye deler fra gulv til tak i to etasjer.

 

Til slutt ble det busstur til «The National Motorcycle Museum”, like utenfor flyplassen I Manchester. Vi startet med lunsj før turen gikk ned i museet med sine flere hundre engelske motorsykler. Utrolig hvor mange forskjellige motorsykler de har laget på denne øya, alt fra Sir syklene Brough Superior til motorsykler til den vanlig mann. Takk til Torbjørn Vik og Gorm Holø i SVMC, for et meget flott opplegg.

 

SteinarR

                               HUSK

Vårpuss på brannstasjon i kveld tirsdag 25. april kl 18.00

 

 

 

 

 

   

 

Litt fra bussturen til Herning, Danmark.

Det ble en fin tur ned til Oslo for å ta ferja til Fredrikshavn. Fint vær hadde vi også. På fredagen fikk vi oss en tur i Viborg der noen ruslet rundt i butikker, noen benyttet sjansen til en bayer og kankje en lille utendørs. God felles middag på hotellet begge dagene. Lørdag ble stompemarkedet, noen fant div. ting de manglet. Lørdagskvelden ble det innkvartering i Fredrikshavn. En rusletur i byen ble det her med en liten avsluttning på Irsk pub. Dagbåt til Oslo får så åstarte på turen hjem, ikke alle i bussen fikk med seg at vi ikke kjørte Østerdalen før Lillehammer. De siste var nok ikke hjemme før på morgenkvisten.

Takk til dere som var med. Bare trivelige folk, god stemning hele turen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilmøtet:  Tirsdag 4. april kl 19.00 hos Trygve Sandberg i Skogn.

Denne tirsdagskvelden ble vi tatt imot av Trygve, på tunet hans på Skogn. Det var bra oppmøte, 20 medlemmer fikk en fin omvisning og kaffeprat. En nyrenovert MG stilte også.

En runde i verkstedet og låven til Trygve viste at han har mye kjøretøy men mindre plass, så vi fylte opp bra rundt kjøretøyene. Trygve har en rikholdig samling av engelske biler, i varierende tilstand. Noe er renovert og registrert, men antallet renoveringsobjekt tyder på at han ikke blir arbeidsledig med første. Dette er vel ikke akkurat uvanlig blant medlemmene – det virket som om flere kjente seg igjen i en slik situasjon.

Vi fikk også omvisning i 2. Etasje hvor samlingen av gamle radioer, platespillere og annet antikt lydutstyr som for de fleste er forholdsvis ukjent dominerer, sammen med 20 000 vinylplater – alle til salgs! Vi fikk demonstrasjoner av en rekke unikt med utstyr, blant annet en versjon av Norges første lydinnspilling

Selve møtet fortsatte inne i stua til Trygve og Kirsten, med innlagt servering av kaffe og vafler i rikelige mengder, produsert av Kirsten. Her gikk praten livlig til langt på kveld. Vi oppfordrer enda flere medlemmer til å møte opp på slike kvelder – det er alltid noe interessant å se og høre hjemme hos andre entusiaster!

Tore Svartås

 

 

 

 

Hei. Herkommer et bilde fra Terje Arnevik, det er tatt av hans datter under besøk i San Francisco.

Tittel: Tresmak i rævva?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte 7.mars 2017

Medlemmer til stede 20 stk. av disse en ny.

Referent: Roar Røssing

Tema for møte var Stiklestadløpet 2017.

Det ble informert litt om dette og enkelte blir etter hvert satt til og jobbe videre med selve løpet. Det blir oppmøte ved Gamle Brannstasjon

Søndag 4.juni kl 11.00.

Kjøretur til Snåsa med innlagte stopper med div.oppgaver og kafferast.

Info om krigshandlingene som foregikk under 2. verdenskrig langs denne

veien. Løpet avsluttes med Lunsj på Snåsa Hotell. Mere info kommer

senere og ved løpets start.

Steinar Røstad fortalte litt om Stumpemarkedet i Hærning

Som noen av oss skal til. Ble litt lite påmelding så her blir det minibuss. Litt synd at flere ikke får til å være med når klubben arrangerer en slik tur. Den er nå fulltegnet.

Aprilmøtet blir hos Trygve Sandberg Tirsdag 4. April kl. 19.00

Han har en del engelske biler som alle vet og en Chevrolet. En stor samling vinylplater radioer og annet musikkutstyr.

Vårrydding

På Brannstasjon Tirsdag 25. April kl. 18.00. Ta med kost og rive.

Maimøtet skal etter planen være hos Rinnleiret.

NTMF ble representert på årsmøtet hos Rinnleirets venner av Roar og Oddbjørn.

Vårmønstringa blir Søndag 7. mai kl 11.00

 Oppmøte Brannstasjon for å kjøre på besøk i Beistad hos en liten samler her blir det Grilling så ta med grillmat og noe drikke (kaffe/te/brus/saft)

Mere info etter hvert som vi nermer oss.

Junimøtet blir på Levanger ved NAF på Moan 6.Juni kl 19.00

Da denne dagen også er Nasjonal Motordag. Håper vi på en del kjøretøy. Dette blir vel det siste møtet før sommerferien så vi skal

forsøke å få tent en grill, så vi får oss ei pølse som er nesten tradisjon på siste møtet før ferien.

NAF 90 år, NAF Levanger ønsker veterankjøretøy dit Lørdag 24. juni.

Da skal de feire at Naf fyller mange år i år.

Her vil det komme mere info fremover.

Ellers så gikk praten godt mens det rullet bilder over skjermen og kaffe me noe enkelt og bite i hadde vi også litt over 21 dro vi hjem.

 

 

TILBUD TIL NTMF`s MEDLEMMER.

NTMF`s medlemmer får nå 10% rabatt på alle varer i nettbutikken http://www.ojtorheim.no/ 

Rust er eit elende for alle som driv med kjøretøy, derfor denne rabatten.

Vareutvalget er basert på Fluid Film sauefett/lanolinolje dette har blitt benytta mot rust sidan 1943.

Rabatten :

Alt som behøves er å oppgi koden **** ved bestilling i kommentarfeltet.

Rabatten blir trekt på fakturaen.

Frakt : Alle varer sendes som Norgespakke med sporing.

Tlf 990 26 392

http://ojtorheim.no

olejonngmail.com

KODEN BLIR SENDT TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER PÅ SMS.

 

 Klubbmøte på Steinkjer gamle brannstasjon

Tirsdag 7. mars kl 19.00

Tema: Stiklestadløpet 2017

 

 

 

 

BLI MED PÅ TUR TIL HERNING STUMPEMARKED I DANMARK.

Herningturen er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste i tilfelle noen faller fra.

Turen går 06. - 09. april 2017, kommer hjem natt til mandag 10. april.

Fullpris ca 2500.- minus litt sponsing fra klubben til våre medlemmer. Overnattingene er i dobbelrom, tillegg for enerom kr 1000.-

Med i hotell overnattingene inngår 2 middager og frokoster.

Overnattingene er ei natt på Stena Saga fra Oslo, to netter på hotell i Danmark. 1. natta i Herning 2. i Fredrikshavn.

Søndag 9. april går Stena Saga kl 09.15 fra Fredrikshavn. 

Moderne turbuss.

Påmelding skjer til Oddbjørn Wekre

Tlf 918 39 960

E- post: obwvktv.no

Ved påmelding må vi ha:

1. Fullt navn

2. Fødseldato

********

Husk at en må ha gyldig pass.

Bindende påmelding med betaling innen 1. mars

Til NTMF`s konto nr. 4212.11.42745. Husk navn og "Herningtur"

*******

 

 

HERNING stumpemarked, nordens største marked for lopper og deler til veterankjøretøy.

Her finnes det meste, mangler du lister av alle slag til gammel eller ny veteran finnes det her, også profillister i metervis.

Alt av lyspærer.

Verktøy.

Firmaer med overhalte, nye og brukte deler.

Masse kasser for de som er på skattejakt.

Og for deg som vil på loppemarkedet, her kan finne alt du er ute etter.

http://www.stumpemarked-herning.dk/ 

 

Til LMK-klubbene  08.02.2017

LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS.

Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Da det har vært sprikende informasjon og spekulasjoner rundt forsikringsordningen i senere tid, ser LMK derfor nødvendigheten av at våre eierklubber gjøres kjent med dette. Omstendighetene rundt oppsigelsen kan vi foreløpig ikke kommentere ytterligere.

LMK-forsikringen vil bli videreført, og dette får ingen umiddelbare konsekvenser for dem som allerede har en LMK-forsikring. LMK vil komme med ytterligere informasjon når dette foreligger, og nytegning av LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette som normalt.

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 

Årsmøteprotokoll 2016

ÅRSMØTE 2016 07.02.2017 kl. 19.00

 

37 medlemmer var tilstede

•Årsmøte ble åpnet av Leder Roar Røssing

•Valg av møteleder Roar Røssing

•Valg av møtesekretær Steinar Nilsen

•Valg av to til å underskrive møteprotokoll Frank Mittet og Kjell Ivar Haltvik

•Innkalling ble godkjent

•Sakliste opplest og godkjent, vedlagt

•Årsmelding opplest ingen merknader, vedlagt

•Regnskap opplest av kasserer Per Sverre Rannem, Godkjent, vedlagt

•Budsjettet opplest av Leder og godkjent, vedlagt.

•Æresmedlemskap ble tildelt Steinar Røstad, Diplom og en liten statuett. 

•Innkommne saker: 1 sak. Omgjøring på Egge Museum.

•Saken vedlegges, Årsmøte gir Bjarne, Vidar og Per fullmakt til å representere NTMF på Egge museum som resurs og referansegruppe. Nye styret sender skriv til Egge Museum.

•VALG: Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent og vedtatt. Vedlagt.

•Styret ber årsmøte om myndighet til å få knytte til seg en sekretær, pga at vår nåvernde sekretær har meldt fravær pga sykdom. Det ble godkjent av årsmøtet.

•Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.40 med pizza og blautkak.

Årsmøtepapirer se klubbinfo.

 

Medlemsmøte 07.feb 2017

Etter årsmøtet kl. 19.40

Tilstede 37 medlemmer

•Klubbtur til Herning Stumpemarked ble diskutert og vi gikk for turen som Sendebuss kom med forslag om. Det ble gitt litt praktiske opplysninger om turen og om påmelding. Oddbjørn kjører bussen på dugnad for oss. Vi må ha minst 20 og maks 50. Turen starter 6. april og vi kommer hjem natt til mandag 10. april. Påmelding må skje snarest til Oddbjørn wekre på tlf: 918 39 960

•7. mars holdes klubbmøtet på Gamle Brannstasjonen, Steinkjer. 

•Styret ønsker innspill fra medlemmene om hvor og tema til medlemsmøtene.

Referent: Roar Røssing

 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTE

Årsmøte, tirsdag 7. februar kl 19.00.

I spiserommet til Verdal kommunes driftsavdeling, Kvislavegen 1.

Det kommer et medlemmsblad før årsmøtet.

Saker til årsmøtet skal være levert styret i NTMF senest 14 dager før årsmøtet.

 

 

 

Styre i NTMF ønsker alle våre medlemmer God Jul og ett godt nytt år.

 

Matematikk kan brukes til så mangt, og det kan lages formler for alt, også for veteran-entusiaster!

Formelen er n + 1, der n = antall kjøretøy i garasjen.

Sentrum + Verdal vest, Sentral bilde 4, under Ørin industriområde. 

Julemøte på Rødbrygga

Møtereferat

Medlemsmøte på Rødbrygga, Straumen, Inderøy

Dato: 6. desember 2016, kl. 18:00

Ant. møtte medlemmer: 30

Referent: Terje Arnevik, sekretær

Dette var årets julemøte, som i år også, var lagt til Rødbrygga på Straumen, Inderøy. Leder Roar Røssing ønsket velkommen og var meget fornøyd med oppmøtet. Leder overlot ordet til Steinar Røstad, som for anledningen hadde bedt med seg selveste Asmund Bjørken, verdenskjent spillemann og veterankjøretøy-interessert person. Asmund fortalte om et langt liv i bilbransjen som bilselger, med en forkjærlighet for Saab, han eier en Saab 92, modell 1955, som vi fikk se bilde av. Det var for anledningen rigget lerret og videokanon for visning av bilder. Asmund fortalte at han var født i 1933 og kjørte opp i 1951. På den tiden var det mye sandkjøring med lastebil da han hadde interesser i grusuttaket Johnsborg, Verdal. Blant annet kjørte han grus til bygging av Straumbrua i 1954-55. Og hver vår i teleløsninga kunne han telle antall stikkrenner mellom Steinkjer og Verdal, det var 38. På den tiden dominerte Bedford og Austin lastebilmarkedet i Norge, men disse var ikke kjent for spesielt høy kvalitet. Bedre ble det da Volvo Bamse kom, selv om det var små motorer. Kun en gang på alle disse årene var han innblandet i uhell, og det var i en oversvømt jernbaneundergang på Kjæran, Verdal. Etter å ha plukka potet i lang tid i Verdal, kjøpte han sin første motorsykkel for 1900 kr, en Tempo Standard. Han var også eier av Mustad- scooteren, som er i oppbevaring hos Steinar idag. Asmund fortalte om denne at den ikke hadde gearboks, men direkte kjedeoverføring til framhjulet, noe som gjorde scooteren livsfarlig i tung snø. Ellers har Asmund bl.a. eid Opel Super Six og Volvo PV. Så skiftet Asmund emne til musikk, noe han har drevet med på høyt nivå i 75 år. Han har spilt over store deler av verden, bl. a. med egyptere og kinesere, samt på 21 jazzfestivaler i Molde! I 1955 spilte Asmund på Palmehaven i Trondheim, på den tiden et virkelig velrenommert sted. Forøvrig bodde han i byen i årene 1957-95. Så ba Asmund om at Steinar hentet det medbrakte trekkspillet, for nå skulle det bli musikk. Og musikk ble det, til stor applaus, bl.a. lett gjenkjennbare «Frösö-minner» fra 1952. Det er ikke ofte NTMF varter opp med verdensstjerner på sine medlemsmøter.

Etter dette var det tid for nok en Saab-entusiast, Jørgen Røflo, som alltid har med seg en interessant historie som han formidler på en utmerket måte. Denne gangen fortalte han fra aprildagene i 1940 da engelske soldater hadde tilhold på låven på Røskje gård, mellom Sparbu og Røra. Fra gården så de tyske soldater komme marsjerende på RV 50, forbi Berg-gårdene og opp til Røskje. Så smalt det, og dette omtales som trefningen på Røskje. Jørgen hadde med seg hjelmen og dødsmerket til en tysk soldat som falt på Røskje. Også ei granathylse fra trefningen ble vist fram. Soldaten ble begravet i hagen på gården, og senere flyttet til krigsminnegården på Havstein på Byåsen. Hjelmen var skutt hull i, men det var en skikk tyskerne hadde etter at en tysk soldat var falt i kamp. Hvis du vil lese mer detaljert, klikk gjerne på denne linken: http://steinkjerleksikonet.no/index.php?artikkel=786. Videre fortalte Jørgen om at det vinteren 44/45 var store troppeforflytninger langs RV50, stikkord general Dietl og Narvik. Også påska 1945 kom det tyske offiserer inn på Røskje-gården og forlangte hester. Men «Nein» ble til «Ja» etter en pistol mot hodet og «5 Minuten». De utsultede og avmagrede hestene ble tjoret bak vognene og friske hester koplet til. Mye lokal krigshistorie fortalt på en utmerket måte.

Etter dette bidro også Steinar Røstad med historier fra krigen.

Så tok Vidar Natvig og Bjarne Loe ordet og kunne fortelle en stor nyhet. Egge Museum med dugnadsgjengen fra NTMF hadde kvelden før blitt tildelt «Frivillighetsprisen 2016» fra Steinkjer kommune. Her vanket det både plakett, blomster og en pengesum. Medlemsmøtet hyllet dugnadsgjengen med en skikkelig applaus, vel fortjent.

Steinar Røstad luftet så noen tanker om Stiklestadløpet som kan tenkes lagt til ei løype med krigsminner i Stod. Den samme Steinar og leder Roar Røssing viste bilder fra tidligere møter og treff. Først fra april med Levangers Piccolo og Hveding Auto. Fra maimøtet ved den gamle brannstasjonen på Steinkjer, ble det vist bilder av medlemmenes kjøretøyer da oppmøtet av disse var stort. Videre sommerbilder fra Sjøgata, Levanger, da det var Piccolo-premiere, og mange fikk sitte på en tur. Fra høstsesongen ble det vist bilder fra «kaffesuptur» (trøndersk for Cars & Coffee). Løypa gikk over Kringla, Mære, Sparbu, Borgenfjorden og tilbake til Sparbu for kaffe.

Etter dette fortalte Asmund Bjørken artige historier igjen, om trekkspillet hans som ble kalt ting som «leddbuss», «jammer-kommode» og lassaron-flygel». I siste sekvens spilte Asmund bl.a. «Hammarforsens brus», som han livat fortalte at han kunne den bare før utbygginga.

Vi i NTMF takker alle bidragsyterne i kveld for god underholdning og interessante lokalhistorier. Klarer vi å holde denne standarden over tid, er det ikke rart at medlemsmøtene er godt besøkt. Underveis fikk vi servert utmerket pizza og brus på Rødbrygga, som hadde lagt godt til rette for oss med eget møtelokale og tekniske hjelpemidler.

 

 
 
Side   av   Antall per side

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |