Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Klubbinfo:

Medlemsblad 2018 ligger i Rundskriv

 

Referat fra styr emøte 25 februar 2018, se Klubbinfo/Møter

Avisomtale om NTMF. se ARTIKLER

 

Grasrotandel.

Ei oppfordring til brukere av Norsk Tipping. Registrer GRASROTANDELEN på NTMF. Legg inn foreninga sitt orgnr: 990 209 820. Dette koster deg ikke noe, men det drypper litt på foreninga.

************

 

Besøk norges triveligste VW Klubb!

Tempoklubben

       INFO OM FORSIKRING:

       SØK PÅ: www.lmk.no

       og se under Forsikring

 

 

NTMF INFO

 

Klubbmøte tirdag 3. april

Sted: Hvedding Auto, Levanger

Tid: kl 19.00

 

 

 

 

 

 

 

Klubbmøte tirsdag 6. mars

Sted: Gammelbrannstasjon Steinkjer.

Tid: kl 19.00

 Diverse klubbsaker, Sneglefarten og Stiklestadløpet

 

 

 

 

 

NVMC avd, Fosen arrangerer vintertreff for tohjuli

nger, og for de med støttehjul.

Søndag 4. mars kl 12.00

Sted: Haugsdalen kro og skisenter

 

 

 

 

 

 Sig Haugdal på is-sykkel.

 

 

 

 

Sneglefarten og Messingtrippen

Klikk her:  invitasjonen

Invitasjon til Sneglefarten og Messingtrippen 24.-27. mai 2018. løpet 

for de eldste og mest sakte gående kjøretøyene. Løpet er ment å ha karakter av treff, ikke å være et utholdenhetsløp eller noen form for styrkeprøve. Det skal være tid til å snakke og bli kjent. Løpet blir arrangert for første gang i lykkelandet Selbu.

Deretter blir det kjøretur til Norsk Radio og Fjernsynsmuseum. Det er en kjøretur på 16 km. Vi får omvisning på både radio og TV museet av Jan Erik Steen. Bård Toldnes vil kåsere på lørdags kvelden.

Sneglefarten er åpen for:

• 4-sylindrede biler eldre enn 31.12.1908, En og tosylindrede biler eldre enn 31.12.1914, MC eldre enn 31.12.1914, Damp- og el. kjøretøyer eldre enn 31.12.1914.

Messingtrippen er åpen for:

• Biler eldre enn 31.12.1926 (T-Ford 1927), MC eldre enn 31.12.1926

NTMF stiller med Vivinus

 

                         Om navnet Jeep

På et medlemsmøte, tror det var desembermøtet 2016, kåserte Jørgen

Røflo om hvordan navnet Jeep oppsto. Han dro historien om at den amerikanske hæren måtte få utviklet en lett feltvogn med egenskaper som amerika

nerne kalte «gen

eral purpose» som ble forkortet GP – eller uttalt på amerikansk: «dsji pii». Dette ble trukket sammen og til slutt endte opp med navnet Jeep.

Imidlertid kom jeg over enda en forklaring i Vi Menn, uke 27, 2017. Her beskrives utviklingen av bilen og navnet ble satt på soldatenes favorittbil etter «Eugene the Jeep» som var et fabelvesen fra tegneserien Skippern. Der hadde den magiske krefter og mestret selv de mest umulige oppgaver.

Terje Arnevik.

 

Årsmøte for 2017

Avholdes på Verdal kommunes spiserom ved Brannstasjon på Tinna.

Kvislavegen 1.

Tirsdag 6. februar, kl 18.30

Det blir de vanlige årsmøte sakene: Årsmelding, Regnskap, Budsjett, Innkomne forslag og Valg.

Apropos valg, klubben er hele tiden ute etter nye personer som vil ta et tak for NTMF, ta kontakt med valgkomiten eller styret.

Som vanlig unner vi oss kaffe og litt å bite i.

 

 

 

Nytt fra LMK 01.02.2018

Masse i rask bevegelse – LMK i ryggen blir viktig.

Overflyttingen av LMK-porteføljen fra WaterCircles til IF skjer i et raskt tempo. Mange har forstått viktigheten av at bare med en LMK-Forsikring har man LMK, med sin kompetanse og nettverk, i ryggen ved en komplisert skadesituasjon. Vi har forsøkt å kommunisere at alle de forsikringstakerne som fremdeles sitter igjen hos WaterCircles Norge, ikke har en aktiv LMK-forsikring etter 01.01.2018. Denne får du kun gjennom IF, LMKs nye samarbeidspartner.

Det må likevel presiseres at det er ikke slik at de som ikke har rukket å flytte sine forsikringer til IF, står uten forsikring. LMK har mottatt signaler om at teksten i Nytt fra LMK 2/2018 kunne tolkes dithen at denne gruppen stod uten en aktiv forsikringsavtale. Prisen og vilkårene de fikk gjennom den tidligere LMK-Forsikringen hos WaterCircles, beholder de frem til hovedforfall i 2018. Dette er en lovfestet rettighet. Produktet de besitter kan like fullt ikke lenger kalles en LMK-Forsikring all den tid samarbeidet mellom WaterCircles Norge og LMK opphørte fra nyttår 2017/2018. Konsekvensen frem til hovedforfall er at LMK ikke lenger har rettigheter til bistand ved skadeoppgjør eller innsyn i vanskelige skadesaker. Verdien av dette må den enkelte forsikringstaker selv vurdere, men antallet overførte forsikringer bare hittil i 2018 indikerer at svært mange finner dette vesentlig.

Prisgarantil – pris ikke tema for å bli værende i WaterCircles.

IF garanterer lik pris som WaterCircles uansett hva de måtte tilby. Derfor bør ikke pris bli et moment for ikke å flytte dine forsikringer over til IF. Mange forsikringstakere opplever at WaterCircles kommer med gode tilbud for å beholde dem som forsikringstakere, og derfor gir prisgarantien fra IF en grei avklaring på dette spørsmålet. I praksis har også forsikringene blitt rimeligere med IF da samtlige forsikringer i grunnutførelse gir en dekning inntil 300.000,- mot tidligere 250.000,- i WaterCircles. Egenandelene har også blitt betydelig redusert, noe som representerer en lavere kostnad dersom uhellet skulle være ute.

WaterCircles bytter forsikringsgiver – forsikringstakerne tilskrives.

De som fremdeles har sine forsikringer i WaterCircles vil i forbindelse med hovedforfall i 2018 bli informert om at WaterCircles Norge bytter forsikringsgiver fra IF AB til WaterCircles ASA. Som forsikringstaker har du en lovpålagt rett til å informeres om en så stor endring i ditt forsikringsforhold. WaterCircles sin tidligere agenturvirksomhet med IF AB som forsikringsgiver ble avgjørende for LMK ved valg av samarbeidspartner i 2012. Like fullt ble det avgjørende for LMK at samarbeidet med WaterCircles ikke lenger kunne bestå når IF trakk seg ut av selskapet med salg av sine aksjer, utgang fra styret og bortfall som forsikringsgiver fra hovedforfall i 2018.

Husk derfor på at;

1) Dine forsikringer kan med 30 dagers varsel flyttes til IF.

2) Ved bytte av forsikringsgiver, slik som nå skjer i WaterCircles, kreves det aktivt samtykke fra deg som forsikringstaker for å fortsette videre i WaterCircles.

3) De som ikke gir et aktivt samtykke vil fortsette sitt kundeforhold i IF med IF som forsikringsgiver.

Årsavgiften har blitt til Trafikkforsikring.

Samtidig med at LMK har byttet samarbeidspartner på forsikring skjer det også en vesentlig endring av innkrevingen av årsavgiften. Derfor blir det viktig å merke seg;

1) Årsavgiften har byttet navn til Trafikkforsikring.

2) Innkrevingen skjer nå gjennom forsikringsselskapet.

3) Trafikkforsikring betales nå bare for tidsrommet kjøretøyet er registrert.

4) Trafikkforsikring kan deles opp i inntil 12 terminer årlig.

LMK besøker klubbene.

LMK har tatt mål av seg til å være flinkere til å besøke eier-klubbene i forbundet. Dette ble også signalisert under Strategikonferansen, og vi vil stille opp så langt dette er mulig for de klubbene som ønsker et besøk. Mange klubber opplever også en hel de spørsmål rundt den nye forsikringsordningen, og dette vil LMK kunne bidra til å avklare. Ønsker nettopp din klubb et besøk av representanter fra LMK, er det bare å kontakte LMK for nærmere avklaring.

Fremdeles sliter LMK sentralt med å nå ut med informasjon direkte til medlemmene i klubbene, og personlige besøk kan bidra til å styrke relasjonen og kunnskapen om LMK som noe annet enn bare en forsikringsagent.

Bjerkvik-møtet.

LMK-klubbene i landets 3 nordligste fylker avholdt 27.01.2018 det årlige Bjerkvik-møtet. Her deltar representanter fra nesten samtlige LMK-klubber i regionen. Her diskuteres bevegelsens fremtidige utfordringer, og klubbene enes i fellesskap om en egen treff-kalender for kommende sesong. LMK sentralt har også deltatt på dette møtet de siste årene. Viktige tema under årets møte var forsikring men også en gjennomgang av gjennomføringen av LMK-Stafetten 2017. Det er en kjensgjerning at Stafetten ble meget vel gjennomført i landets 3 nordligste fylker, og klubbene ønsket derfor å hedre særskilt Merethe Larsen fra Harstad Motorhistoriske for hennes innsats og pågang for Stafetten. LMK stiller seg bak dette, og Stafetten er kanskje det arrangementet som i størst grad de siste årene har plassert LMK på «det kjøretøypolitiske kartet». Her har vi mye å lære, og kanskje er Stafetten noe som kan gjennomføres på nytt – forhåpentligvis da i alle landets regioner?

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK SCH29012018-ver.1.0

 

 

Vil be alle sjekke innbetaling av forsikringsavgift til staten.

WaterCirkels har sendt krav på kjøretøy som er forsikret, men ikke registrert, noe som selvfølgelig er feil.

Under kan du lese om den nye innkreving av "forsikringsavgift til staten"(tidligere Årsavgiften")

 

Forsikringsavgift til staten.

Fra 2018 blir årsavgiften endret, den skal fremover kreves inn av forsikringsselskapet som har bilforsikringen din, sammen med betaling for ansvarsforsikringen.

For mange vil dette bety at i stedet for å betale ett stort beløp i året, blir beløpet fordelt utover, basert på hvordan du betaler forsikringen. Fleksibiliteten blir dermed bedre, og du slipper problemet med å ha betalt årsavgift for en bil du på senere tidspunkt selger, for så ikke å få igjen noe av den, ettersom avgiften blir overtatt av ny eier når denne tegner ny forsikring på bilen.

Veteranbileiere slipper ekstrautgifter

For veteranbil-entusiastene betyr dette at om bilen står på vinterlagring uten skilt, og dermed uten ansvarsforsikring halve året, slipper man å betale unødvendig årsavgift. Avgiften blir nemlig ikke større om bilen ikke er på veien halve året, men mindre, sånn den burde bli.

Sjekk at kjøretøyet ditt er registrert riktig

Det hender Statens Vegvesen har feil opplysninger om vekt og klasse på kjøretøyet ditt. Ettersom forsikringsselskapene baserer sin innkreving av avgift på det de får fra dem, er det greit å dobbeltsjekke at vognkortet ditt stemmer med kjøretøyet på vekt og klasse med en gang, da får du rettet dette hos dem før det blir et problem.

Trafikkavgiften påvirker ikke forsikringen

Den nye innkrevingsformen blir gjort på vegne av staten, så ingen del av forsikringen din vil bli endret. Den nye ordningen påvirker verken bonus eller pris på forsikringen din. Trafikkavgiften kommer bare på samme regning som ansvarsforsikringen, og det betyr en regning mindre å tenke på.

Unngå forvirring: Kontakt forsikringsselskapet ditt

I løpet av 2017 vil de som har forfall på forsikringspremien en gang i året, eller hvert kvartal, måtte betale for de månedene i 2018 de da betaler forsikringen for. Dette vil potensielt bli utført på forskjellige måter hos forsikringsselskapene, så ta kontakt med ditt selskap for å få informasjon om når og hvordan dette påvirker regningen din, så slipper du overraskelser! Årsavgiften blir imidlertid som vanlig fakturert for seg selv for 2017.

 

 God JUL og ett godt nytt år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra LMK 8/2017.

Kommunikasjon er viktig.

LMK gjeninnførte i høst en ordning med hyppige nyhetsbrev til eier-klubbene i LMK. Dette har også vært praktisert tidligere, men har vært lite regelmessig de siste årene. LMK ser på dette som en mulighet til å høyne både interessen for og forståelsen av LMK. Vi ønsker å være langt mer enn bare en forsikringsformidler for LMK-klubbene, men derimot den unisont foretrukne organisasjonen for alle med interesse for motorhistoriske kjøretøyer i Norge. Dessverre har andre virkeområder kommet mer i bakgrunnen, når mye av vår virksomhet har vært relatert til forsikring i den senere tid.

Derfor vil nyhetsbrevene fortsette også etter at en ny forsikringsordning med IF er etablert og «på skinner». Det blir derfor avgjørende at disse nyhetsbrevene fra LMK publiseres i alle klubbenes fora som medlemsblader, hjemmesider og på Facebook. LMK sitter ikke med direkte kontaktinformasjon til klubbenes medlemmer, så derfor trenger vi litt bistand for at kommunikasjonsflyten skal fungere tilfredsstillende.

 

LMK vil komme i kontakt med medlemmene.

Nyhetsbrevene fra LMK er bare ett av flere virkemidler for at LMK skal kunne komme i kontakt med medlemmene og få rett fokus på de sakene som blir viktig fremover. Vi har derfor også tro på at vi møter klubbene, og LMK stiller gjerne opp så langt dette er mulig på klubbmøter, arrangementer etc. LMK ønsker derfor å bli langt mer synlige, så innspill om viktige arrangementer og hendelser hvor LMK kunne vært et naturlig innslag mottas med takk.

Husk påmeldingsfristen for Strategikonferansen.

Vi vil også minne om at påmeldingsfristen for Strategikonferansen i LMK utløper 20.12.2017. Vi har allerede mottatt mange påmeldinger, men vi håper at flest mulig klubber ser nødvendigheten av egen deltakelse og kommer. Dette blir en viktig arena for å skape en forståelse for og en god diskusjon rundt de utfordringene vår organisasjon og bevegelse står overfor.

LMK trenger at klubbene slutter opp om forsikringsordningen – flytting blir viktig!

IF og LMK har nå utviklet et eget fullmaktsskjema, som skal gjøre flyttingen fra WaterCircles til den nye LMK-Forsikringen i IF enklest mulig. Dette skjemaet blir nå sent ut til alle klubbene. Forsikringsordningen er ryggraden i LMKs økonomi, og medlemmenes tilknytning til og oppslutningen om ordningen har gjort LMKs liv og virke mulig. Derfor blir det av den aller største nødvendighet at klubbene bidrar til en massemønstring hvor det informeres om viktigheten av at forsikringene flyttes fra WaterCircles til IF. Norsk lovverk hindrer at LMK kan gjøre denne jobben, slik at dette krever at hver enkelt forsikringstaker må selv bekrefte dette ønsket. Ekstra viktig blir derfor;

1) Klubbene må derfor spre informasjon om flyttingen av forsikringen i alle relevante fora.

2) Det tar 30 dager å flytte en forsikring. Derfor kan dette arbeidet påbegynnes allerede nå da dette først får virkning fra 2018.

3) IF vil besørge oppsigelsen av alle forsikringer i WaterCircles.

4) IF garanterer like eller bedre priser enn WaterCircles. Ingen vil komme økonomisk dårligere ut i IF.

5) Byttet av forsikringsselskap krever ingen nye besiktigelser eller godkjenninger fra egen klubb eller LMK.

Flere forsikringsløsninger for LMK-Klubbene.

LMK registrerer at flere LMK-Klubber har tilsluttet seg den nye KNA-Klubbforsikringen. LMK har riktignok ikke mandat eller et ønske om å nekte klubbene denne tilslutningen, men vi har likevel store vanskeligheter med å se hvordan denne tilslutningen skal kunne forenes med en fortsatt lojalitet til LMK. KNA-Klubbforsikringen er et samarbeid mellom KNA og WaterCircles, og er i praksis nærmest en «skreddersøm» som rammer LMK på en verst tenkelig måte både økonomisk som så vel organisasjonsmessig.

Èn klubb har allerede trukket seg ut av ordningen når den innså hva denne ordningen faktisk innebærer for LMK. Klubben ønsket en fortsatt LMK-tilslutning med full lojalitet og støtte til LMKs drift og virke. Det er derfor betimelig å stille seg spørsmålet hvorvidt klubbene, som har tilsluttet seg KNA-Klubbforsikring, har forestått en analyse av hvilke faktiske konsekvenser dette gir for LMK. Er det dette de egentlig ønsker?

LMK finner det også nokså merkelig at disse klubbene nå velger en forsikringsleverandør som et nærmest samlet Landsmøte i 2017 ønsket seg vekk i fra.

LMK vil derfor jobbe for gode og stadig forbedrede forsikringsløsninger for de som fremdeles lojalt følger LMK-forsikringen. For oss blir det viktig å skape et produkt, som vil gi en best mulig dekning den dagen du måtte trenge dette. Husk at bare med LMK-Forsikringen vil man fortsatt ha LMKs kompetanse i ryggen.

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby Generalsekretær LMK

 

Julemøte ble avholdt på Rødbrygga 5. des. Det kom 32 stk og det ble en trivelig kveld med pizza og brus. Samtalene gikk livlig rundt bordene. En fortelling om en ferietur i europa med Saab fikk vi også. Litt info av Svenn Oskar Vanderås om hans planer for Tuv skole. Her blir det etter vert ett Opel museum og en egnet plass for utflukter. Opeln jeg la ut bildet av var hans 1928 faktisk den størst opel noen sinne.

Hilsen Roar Røssing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the same way as previous years

Møtet holdes på Rødbrygga, Inderøy.

Dato: 5. desember

Merk tid: kl 18.00

Som tidligere serveres Pizza og drikke.

 

 November møte på Holme Garasje

Bra oppmøte , ca 25 møtte opp på Holme og det var god stemning mellom veterakjøretøyene.

Avsluttet med kaffe og vaffel og Roar viste bilder fra årets veterantreff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra LMK 3/2017.

Et marked i utvikling;

Det er hele tiden nyheter på forsikringsfronten – både positive og negative. LMK kunne for noen uker siden med glede meddele LMK-klubbene at LMK har inngått en avtale med IF om videreføring av LMK-forsikringen, med virkning allerede fra nyttår 2018.

Vi vil løpende holde eierklubbene i LMK orientert omkring praktiske spørsmål knyttet til hvordan du som forsikringstaker på en enklest mulig måte skal flytte forsikringen over til IF/LMK fra nyttår. Husk at en LMK-forsikring med LMKs kompetanse på motorhistoriske kjøretøy, som en ekstra sikkerhet med på laget, vil du kun ha gjennom ordningen IF/LMK.

Ny aktør – KNA-Klubbforsikring;

LMK-forsikringen har bestått siden 1983, og sammen med Amcar-forsikringen har dette vært de to mest fremtredende aktørene på dette markedet i Norge. Nå kommer det nokså uventet inn nok en aktør fra sidelinjen, som vil ta del i dette markedet – KNA-Klubbforsikring. Forsikringsgiver i dette tilfellet er ingen andre enn LMKs avtroppende samarbeidspartner WaterCircles Norge, som nylig har inngått et samarbeid med Kongelig Norsk Automobilklub.

Konkurranse med bismak?

Konkurranse skaper både bredt utvalg, valgfrihet og lave priser, noe forbrukerne ofte vet å verdsette og utnytte. Tilbudet er likevel mye mer enn det, da dette retter seg direkte mot LMK-klubbene og lokker med gode provisjonsordninger direkte til klubbene. Det har vært forventet at WaterCircles ville ta opp kampen for å beholde LMK-kundene, dersom de fremdeles skulle kunne overleve innenfor dette segmentet. Det har vært signalisert at tidligere sentrale LMK`ere er med på laget til WaterCircles og er en del av en ny ordning, noe som lett kan bidra til å skape forvirring ute i klubbene ved valg av produkt.

Eksistensielle veivalg – mer enn bare forsikring;

KNA-Klubbforsikringen rokker ved noe sentralt i oppbyggingen og organiseringen av LMK. Det er viden kjent at LMK-forsikringen har vært og er en grunnpilar i økonomien knyttet til LMKs drift og eksistens. Derfor var det også av høyeste prioritet for LMKs Styre å finne en ny og solid samarbeidspartner når et videre samarbeid med WaterCircles Norge ikke lenger var mulig. En KNA-Klubbforsikring berører derfor ved disse grunnleggende prinsippene for drift og finansiering av LMK.

Vil vi bli hørt?

Kongelig Norsk Automobilklub kaster seg nå inn i kampen om både forsikringstakerne og medlemmene i LMK-klubbene. Dette handler ganske enkelt om markedsandeler, og skal vi som den desidert største aktøren for motorhistoriske kjøretøyer i Norge tillate dette? Vil våre behov kunne ivaretas og bli hørt i en organisasjon som omhandler alle typer kjøretøy – også moderne el.biler?

Veien videre;

Klubbene vil nå få to forsikringsvalg i direkte konkurranse med hverandre, men en prioritering bort fra LMK vil også være et mulig skritt i retning av nedleggelse av den organisasjonen vi i dag kjenner. LMK er mye mer enn bare forsikring, og dette bør bli tungtveiende argumenter på vektskålen ved kommende valg av forsikringsselskap.

LMK har invitert til en Strategikonferanse 13. januar 2018. Møt opp slik at vi kan ta en føling på temperaturen innad i egen bevegelse, med gode råd på veien videre. Det trenger vi nå!

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 

Nytt fra LMK 2/2017.

 

Hovedforfall og oppsigelse;

LMK mottar mange henvendelser fra forsikringstakere, som har mottatt giro ved hovedforfall fra WaterCircles. De lurer på om de skal betale denne grunnet nært forestående skifte av samarbeidende forsikringsselskap for LMK-forsikring. Vi vil derfor presisere følgende;

1) WaterCircles Norge er fremdeles LMKs samarbeidspartner ut 2017, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt hos dem.

2) Husk at en forsikring kan sies opp når som helst, og tidspunktet for hovedforfall har derfor ingen praktisk betydning ved oppsigelse.

3) For mye innbetalt premie ved bytte av forsikringsselskap, vil bli refundert til forsikringstaker.

Klubbenes informasjon til medlemmene;

Det blir viktig at klubbene løpende kommuniserer ut til medlemmene nyheter fra LMK. Dette skjer via medlemsblader, hjemmesider, Facebook og øvrige utsendelser. Dette blir avgjørende for at vi skal få til en så smidig overgang som mulig ved skifte av forsikringsselskap fra nyttår.

​​​​Oslo 19.10.2017

 Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 

 

IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen

Publisert av Kjell Gunnar Årnes den 05.10.17.

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet, og overgangen her er basert på tidspunktet for den enkeltes hovedforfall. LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som opphørte etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

LMK har derfor valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført. LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.

 

 
 
Klubbmøtepå Levanger bymuseum
 
Vi var 16 stykker som møtte opp ved Hveding Auto, i Sjøgata i Levanger, flere av oss kjørte veteran mc og bil. Hveding Auto, huser nå Piccolo`n, håper den får bedre lagring til vinteren. Verkstedet har fremdeles ødelagte ruter, og kjøretøyet støver ned. Rutene skulle ha vært skiftet, et strøk med maling på veggene og behandling av gulvet hadde fått bort mesteparten av støvet. De som ikke hadde vært der før, ble med opp i andre etasjen og så på bildeutstillinga av gamle kjøretøy. Etterpå ble det byvandring i Sjøgata, vi ikke tid til å ta hele. Det ble snakket om bybrannene, og regulering etter disse. Levanger brant 3 ganger på 1800 tallet, og den ble regulert fra en middelalderby, der hovedgata fulgte sundet, til rette gater og kvartaler, og med en park som skar byen i to. Parken skulle vær ei "branngate" hindre ny stor bybrann, men det gjorde den ikke, i 1897 brandt den igjen.
 Vi avsluttet ved Emelies hus, hvor vi ble servert kaffe og potetkak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klubbmøte Tirsdag 3. oktober.
 
Møtested: Levanger utenfor Hvedding Auto.
Vandring i Sjøgata med guid, vi ender i Emilies hus til kaffe med noe "attåt".
50 kr pr deltaker.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fra 2018 blir årsavgiften endret, den skal fremover kreves inn av forsikringsselskapet som har bilforsikringen din, sammen med betaling for ansvarsforsikringen.

For mange vil dette bety at i stedet for å betale ett stort beløp i året, blir beløpet fordelt utover, basert på hvordan du betaler forsikringen.

Fleksibiliteten blir dermed bedre, og du slipper problemet med å ha betalt årsavgift for en bil du på senere tidspunkt selger, for så ikke å få igjen noe av den, ettersom avgiften blir overtatt av ny eier når denne tegner ny forsikring på bilen.

Veteranbileiere slipper ekstrautgifter

For veteranbil-entusiastene betyr dette at om bilen står på vinterlagring uten skilt, og dermed uten ansvarsforsikring halve året, slipper man å betale unødvendig årsavgift. Avgiften blir nemlig ikke større om bilen ikke er på veien halve året, men mindre, sånn den burde bli.

 

Sjekk at kjøretøyet ditt er registrert riktig

Det hender Statens Vegvesen har feil opplysninger om vekt og klasse på kjøretøyet ditt. Ettersom forsikringsselskapene baserer sin innkreving av avgift på det de får fra dem, er det greit å dobbeltsjekke at vognkortet ditt stemmer med kjøretøyet på vekt og klasse med en gang, da får du rettet dette hos dem før det blir et problem.

Trafikkavgiften påvirker ikke forsikringen

Den nye innkrevingsformen blir gjort på vegne av staten, så ingen del av forsikringen din vil bli endret. Den nye ordningen påvirker verken bonus eller pris på forsikringen din. Trafikkavgiften kommer bare på samme regning som ansvarsforsikringen, og det betyr en regning mindre å tenke på.

Unngå forvirring: Kontakt forsikringsselskapet ditt

I løpet av 2017 vil de som har forfall på forsikringspremien en gang i året, eller hvert kvartal, måtte betale for de månedene i 2018 de da betaler forsikringen for. Dette vil potensielt bli utført på forskjellige måter hos forsikringsselskapene, så ta kontakt med ditt selskap for å få informasjon om når og hvordan dette påvirker regningen din, så slipper du overraskelser! Årsavgiften blir imidlertid som vanlig fakturert for seg selv for 2017.

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |