Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

Museumskveld på Egge

Motorkveld ved Egge Museum

Tirsdag 24.mars 2015 inviterte Egge Museum til „Motorkveld“ hvor medlemmer av NTMF var invitert med gratis adgang. Her ble vi møtt av en opplagt Maiken Lien Jørgensen, som er formidlingsansvarlig ved museet. Oppmøtet var upåklagelig, og ca. halvparten var NTMF-ere.

Tema for kvelden var om NTMF og klubbens prosjekter og aktiviteter, restaurering av gamle kjøretøyer.

Bjarne Loe ga først en kort orientering i ord og bilder om oppstarten av NTMF i 1982, hvordan 8-10 mann vekket interessen og lette opp gamle kjøretøy. Han snakket om LMK-tilknytningens (Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøy) fordeler. Videre trakk han opp i korte trekk Nord-Trøndelags bilhistorie, Frau fylkets første bil, en Wartburg 1905 tilhørende Collett og Bangdalsbruket. Videre var han innom Steinkjer og Namsos Trafikkselskap sin postrute fra 1908. Denne ble befordret av 2 tyske Rex Simplex. Mer ukjent er det kanskje at bilsakkyndige Ivarson på Steinkjer den gang ble sendt til Tyskland i 2

måneder for opplæring på bilene. Å kjøre denne ruta den gang tok 2 ½ time, og første turen gikk 26.juli 1908.

Første privateide bil var klubbens Vivinus, tilhørende Knut C. Langaard som høsten 1910 flyttet til Steinkjer og hadde bilen med seg til Kvam Gård. Om Langaard fortelles det mange historier, da han var kjent som en litt spesiell kar. På den tiden måtte en søke amtsmannen om lov før en fikk lov å kjøre. Bilen ble i 1914 solgt til Otto Schulz på Egge Gård, som kun brukte den fram til 1917 grunnet tekniske problemer. Bilen ble stående på låven der fram til 1975, da Øivind Ofstad fra Trondheim kjøpte den. Resten av historien er mer kjent etter at NTMF kjøpte bilen i 1999 og restaurerte den. Vivinus-bilen står idag på Egge Museum.

Så overtok Vidar Natvig stafettpinnen og kåserte og viste bilder fra prosjekter gjennomført av NTMF og om arrangementer kjøretøyene er benyttet i. Han la til at NTMF's Vivinushar chassisnr. 86 og er den eneste i verden som er så hel.

Videre kåserte Vidar om Chevrolet-bussen, om motor og motorbytte og ombyggingen fra lastebil til buss på Namdalskysten.

Likeså melkebilen til Ludvik Letnes på Røra, en Fargo, som klubben hadde satt i godt kjørbar stand. Siste prosjekt i NTMF's regi er Levanger Bymuseums Piccolo fra 1910, hvor klubbens Kjell Ivar Haltvik ble berømmet for sin store innsats, både teknisk og for massen av søknader for å skaffe midler til framdrift av prosjektet.Bilen var tidligere lagret hos Hveding Auto, Levanger.

Vidar Natvig fortalte også om klubbens løp og treff, om „Stiklestadløpet“ for biler (og MC) og „Verdalsrace“ for motorsykler. Og at klubben deltar i andre klubbers aktiviteter og likedan Egge Museum sine arrangementer (eks. Kulturminnedagen).

Etter dette måtte vi trekke pusten, og Maiken serverte nydelig kaffe og sjokoladekake.

Etter kaffen fortsatte Vidar Natvig med emner som hvordan få tak i objekter og hvordan få tak i deler. Han fortalte om at i dag brukes internett for søk etter både nye og brukte deler. Det er en helt annen hverdag i dag enn for få år siden, berettet Vidar. Her ble også Kjell Ivar Haltviks navn trukket fram og berømmet hans evne til selv å framstille deler.

Akkurat denne dagen hadde museet fått inn en BMW motorsykkel, 500 ccm ble det opplyst, tilhørende Sigmund Tuset, til restaurering. Ramma var hel og motor lå i kasse, etter sigende komplett. Det ble diskutert hvilken sykkel det var, personlig hadde jeg tippet R51 fra 1938.

Så tok Bjarne Loe ordet igjen og fortalte om klubbens Chevrolet 1929 mer detaljert, fra som nevnt lastebil til buss, om ny bakaksel, om forlengelse av ramma og oppbygging av karosseri.

Chevrolet'en gikk som buss fram til 1939 og videre som reservebuss helt til på 50-tallet. Etter dette ble den satt i skogen før bl.a. Per Hatling var med og hentet (og reddet) den.

Vidar Natvig ga til slutt noen synspunkter om estetikk og restaurering. Hans budskap var la objektene se ut som de er brukt. En hellakkering kan være med å fjerne litt av sjelen, sa Vidar.

Begge kåsørene berømmet hvor artig det var å arbeide sammen om prosjektene. Til slutt beveget forsamlingen seg til hallen hvor Egge Museum huser de fleste av objektene og Vivinus og alle andre kjøretøy og landbruksmaskiner ble beskuet og diskutert.

 

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |