Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

Pokalen

 

Historien om en pokal

Takket være Trønder-Avisas digitale avisarkiv, løste vi gåten rundt pokalen som Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening fikk i gave av auksjonarius Odd-Ragnar Schult-Jessen.

AV ERLING KOLDAAS

Inskripsjonen på den pene sølvpokalen gir mange ledetråder: «S-A-C. Billøp 5-2-33 fra Ålbergs mek verksted».

S-A-C er forkortelsen for Stenkjær Auto og Chaufførklub som ble stiftet 23. januar 1920. Det var 25 bilinteresserte menn som denne kvelden møttes i Bondeheimens sal og valgte verksmester Oliver. J. Ivarsen som sin første formann.

Chaufførklubben holdt det gående i 13 år, og i tillegg til mange sosiale sammenkomster ble det arrangert kjøreturer i distriktet, avholdt kurs i stell av kjøretøyer og motorer og ferdighetsløp i bilkjøring. Klubben engasjerte seg også aktivt i trafikale forhold i byen.

Denne pokalen stammer fra det aller siste billøpet foreningen arrangerte, et pålitelighetsløp for sine medlemmer søndag 5. februar 1933. Det var opprop på Torvet kl. 10.00, men elendige føreforhold gjorde at bare syv medlemmer stilte til start.

Og det var ikke bare å kjøre avgårde. Før start ble speedometer og klokker plombert, og alle deltagere måtte levere inn sine lommeur. Førerne fikk ved start en konvolutt der løypen Byafossen-Sunnan-Følling-Egge-Torvet var oppgitt. Hastigheten for hver etappe var avmerket med flagg – helt ned til 25 kilometer i timen enkelte steder; dette av hensyn til svært dårlig vegstandard på enkelte strekninger.

Deltagerne ga etter innkomst tilbakemelding på et det hadde vært et interessant opplegg og ga skryt til «løypeleggerne». Idealtiden var satt til to timer og 17 minutter.

Så var det bare å vente på Chaufførklubbens årsfest 11. februar med premieutdelingen som ett av høydepunktene. Dette skjedde presis ved midnatt, og premielisten var som følger:

1. Liland (K. Grønnesbys premie) – 17 prikker.

2. Jenshus (A.S. Autos premie) – 20 prikker.

3. Opdahl (A.S. Østbys Eftf. Premie) – 20,5 prikker.

4. H. Råen (Aalberg Mek. Verksteds gavepremie) – 23 prikker.

5. Bruem (En interesserts pris!) – 23 prikker.

6. Kløfstad (N. Ns gavepremie) – 27 prikker.

Det var med andre ord bare en deltager som ikke ble premiert!

Vi tar også med at Bruem fikk gavepremie fra E. Rønning A.S. for beste deltager med lastebil.

Pokalen som utløste denne artikkelen var etter dette Helge J. Råens gavepremie fra 1933. Et flott bilhistorisk minne.

Mange av opplysningene ovenfor er hentet fra Stenkjær Auto og Chaufførklubs komplette protokoll for årene 1920-1933, generøst gitt Foreningen Gamle Steinkjer av Henry Bade. Vi vil komme tilbake til en mer utfyllende artikkel om Chaufførklubbens virke i en senere utgave av SteinkjerSaga.

ARTIG MINNE: Helge J. Råens gavepremie i Stenkjær Auto og Chaufførklubs pålitelighetsløp 5. februar 1933.

INVITASJONEN: Pålitelighetsløpet ble annonsert i stedets aviser – etter resultatlisten å dømme var det ingen deltagere i klassen for motorsykler; kanskje ikke annet å vente når datoen var 5. februar med et elendig føre!

 

 
 
 
 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |