Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

03 november klubbmøte hos Levanger bymuseum

 

Medlemsmøte på Dampskipsbrygga, Levanger

Dato: 3. november 2015, kl. 19:00

Ant. møtte medlemmer: 23

Referent: Terje Arnevik, sekretær

Dette medlemsmøtet var lagt til Dampskipsbrygga på Levanger for å se, høre og lære mer om Bymuseet Levanger og DS Værdalen som lå til kai like ved.

Bymuseet er etter hvert blitt en samarbeidspartner for NTMF, og museet stilte med sterkt mannskap, styreleder Sveinung Havik og sekretær Annar J. Johansen samt Bård Toldnes som også er vår mann. I tillegg stilte Arne Østraat fra Verdal Historielag.

Med 23 medlemmer tilstede ble vi delt i to grupper, en så på fasilitetene til bilverkstedet Hveding Auto mens den andre gruppen var på skipsbesøk på DS Værdalen.

Hos Hveding Auto besøkte vi først verkstedet i 1.etg. og etterpå fotoutstillingen i 2. etg. og Bård Toldnes øste av sin kunnskap om bygget, om bilene og skilthistorien, da det finnes en unik samling gamle skilter fra kjøretøy i bygningen. Bygningen var bestemt revet, men dette ble stoppet etter et brev fra Bård Toldnes. Så 11.des. 2003 kom brev fra Riksantikvaren om stopp i planene for å ta vare på bilhistorien i Norge. Og spesielt Nord-Trøndelag har en rik bilhistorie. Like etter ble restaurering startet, verkstedet ble beholdt uforandret og verktøy hentet tilbake. Dette hadde tidligere vært en Shell-stasjon, og Shell-skiltet henger fremdeles i verkstedet. I dag er Bård sin Buick stasjonert der, men selges nå til Gjøvik, hvor den har gått tidligere. Reg.nr er E-547 fra Oppland. Nytt prosjekt er igang (Packard). Restaureringen startet med 50 000 kr i støtte fra kommunen og fylket.

I 2.etg henger en unik samling bilder av kjøretøy samt den nevnte skiltsamlingen. Etasjen ble restaurert tilbake til nærmest opprinnelig stand, fjernet veggplater fra 60-tallet og slipte ned tregolvet for det var pent. Bård fortalte om røde og hvite prøveskilt og om politimesteren som hadde ansvar for skiltene i byen, mens amtsmannen hadde ansvar for skiltene i amtet (fylket). Mange av bildene i fotoutstillingen er tidligere postkort.

Etterpå beveget vi oss ned på kaikanten og entret DS Værdalen, bygd i 1891 ved TMV som byggnr. 61., bestilt av Verdalsbruket. Vi ble fortalt at båten var bygd etter modell av amerikansk modell av tømmer- og trelastbåter. Maskina og styrhuset er plassert langt bak, dette ga rom for 45 m3 lasterom for trelast pluss dekkslast og last oppå luka. Salongen kunne også ta passasjerer som tilleggsinntekt, noe som gjorde at andre dampskipslag etter hvert gikk konkurs. Enden på visa ble at lagene samlet seg og ble enig om priser og fordelte rutene mellom seg.

Den siste tiden hadde DS Værdalen gått som sandlekter på Sørøya og var påtenkt som fylling i molo da Olaf Engvig kjøpte den i 1978. Den ble funnet på Kvitnes i Vesterålen og Engvig fikk den til slip der nord. Engvig har i over 30 år restaurert båten. Det store målet er å kjøre den opprinnelige ruten sommeren 2016.

Båten har idag en Volvo Penta motor. Mye av det originale utstyret ombord er kommet tilbake, rattet hang som dekor i en kjellerstue og kompasset ble tilbakelevert anonymt.

Mens medlemmene drakk kaffe og «lukket valnøtt», kåserte Arne Østraat og viste lysbilder av DS Værdalen i forskjellige versjoner etter ombygginger. Det var også eget poststempel ombord, og en original stemplet av skipper Grenne fra den tiden har stor samleverdi. I og med at den var postførende, kunne den også bære postflagg (splittflagg). DS Værdalen kunne i tillegg til motor, gå med seil. Nye seil finnes ombord også idag.

Den mest kontroversielle lasten som hadde vært ombord, var kanskje den gang den fraktet et 13 tonn lokomotiv til Steinkjer, plassert på tvers. Dette var i den tida de holdt på å grave ut Våttabakken i Steinkjer for å føre jernbanen opp mot Sunnan.

Etter alt dette overrakte Steinar Røstad en gave til Bymuseet, en restaurert batterilader fra STK (Standard Telefon og Kabelfabrikk).

Videre snakket Vidar Natvig varmt Kulturrådet som er i fare for å bli lagt ned. Han inviterte til en samling om rådets framtid og hva man vil med det.

Til slutt fortalte Sveinung Havik om Bymuseet, om Brusve Gård, om arbeiderkultur som det typiske arbeiderhuset Emilies hus fra etter siste bybrann i 1897. Museet drives på frivillig basis og har 250 medlemmer. Inntektskildene er utleie av Brusve og Dampskipsbrygga. I tillegg følges de av 500 på Facebook.

Alle vi som var der fikk oss ei rik historietime, og jeg anbefaler alle interesserte om å gå på nettet og lese mer, det finnes masse detaljert og godt illustrert stoff.

 

 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |