Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

Klubbmøte Hvedding Auto 5 april

 

Møtereferat

Medlemsmøte på Hveding Auto, møterommet 2. etg., Levanger

Dato: 5. april 2016, kl. 19:00

Ant. møtte medlemmer: 23

Referent: Terje Arnevik, sekretær

 

Hovedemnet for dette møtet var Levanger Bymuseums Piccolo, og Kjell Ivar Haltvik, primus motor for restaureringen åpnet med å utbasunere «BILEN ER FERDIG» til stor applaus. Hørte en antydning om timeforbruk på 700, men da er ikke administrasjon, internett-søk, søknader etc. neppe medregnet. Masse deler er laget og atter andre tilpasset, men resultatet må bare ses! Dessverre manglet NTMF av tekniske årsaker, framviser for bilder denne kvelden. Det hadde vært lettere å forklare ting til de oppmøtte medlemmene da, for her er det vanskelig å forestille seg omfanget av hvilket arbeid som er nedlagt, både i ferdigheter, kunnskap og administrasjon. Kjell Ivar opplyste at bilen var ferdig 1. april, og gjorde et poeng ut av det. Det var slett ingen aprilspøk. I tillegg hadde Svein Holmstad og Bård Toldnes hjulpet til med registrering og erklæring ifm. overtaking av bilen fra familien. Piccolo'en er registrert som 1910-modell, men det hadde ikke vært enkelt. Svein hadde fått anbefalt å skrive søknad om å få utstedt nye papirer før teknisk godkjenning og om bruk av det gamle registeringsnummeret V13. Dette gikk som mail til «riktig» person i Biltilsynet, Steinkjer.

Etterpå ble det en diskusjon blant medlemmene om registering og bruk av reg.nr, hvor Bård Toldnes øste av sin kunnskap om emnet, om bilhistorie og lovverket på den tiden. Historisk korrekt hadde det vært om Piccolo'en ble registrert på «amtskilt», opplyste Bård. Han fortalte også om sin Packard 33-modell, 7-seter, om godkjenning og avgifter og byråkrati i den sammenheng. Om bilmerket Packard ble det opplyst at det gikk flere som drosjer i Trondheim og en i rute mellom Åfjord og Roan samt 2 på Orkanger. Her er det noen som kan lokal bilhistorie! Også medlemmer bidro med forskjellige historier og opplevelser om emnet registering. Etterpå fortalte Bård at Buick'en som er lagret i lokalet til Hveding Auto, er solgt til Gjøvik (bilen har E-nummer). Hans nyeste prosjekt er en Cadillac hentet i Skjåk. Videre fortalte Bård at han hadde laget en søkbar database basert på KNA's bilregister. Her kan det historisk være interessant f.eks. å søke på hvilke yrkesgrupper som hadde bil på den tiden, eks. leger og dyrleger, gårdbrukere, osv. Ikke uventet var 90 % av bilene i Oslo-området. Under seansen så lant hadde medlemmene blitt servert kaffe og «noggå attåt».

Hele forsamlingen vandret så til Rådhuset, Levanger, hvor Piccolo'en er utstilt. Her står den i jevn temperatur, så omgivelsene er av de beste. Kjell Ivar fortalte her om bilen, bl.a. startprosedyrer og om smøresystemet. Det kan med sikkerhet fastslås at bilen må startes og kjøres kun av personer med kunnskap om dette. Etterpå samlet «menigheten» seg i møterommet på Hveding Auto igjen. Det ble opplyst om bygget at eierforholdet ennå ikke var avklart. I 2015 var det kommet et tilbud om å kjøpe det for 150 000 kr (Bymuseet, Levanger). NTMF,s holdning er at klubben vil hjelpe til å holde bygget åpent, gjerne med aktiviteter ved arrangementer, men er reserverte inntil eierforhold er avklart. I bygget er også funnet Hveding Autos kundekartotek med innhold hva som er gjort og utregnet pris (med ører selvsagt). Også medlemskartotek for NMK Levanger avd. fra årene 1951-59 finnes.vklart, husk bygget er vernet. NTMF kan også tenke seg å hjelpe til med å tilbakestille bygget som et verksted før 1960. Gledelig er det også at den gode trenden med over 20 oppmøtte på medlemsmøtene fortsetter. NTMF vil forsøke framover også å ha emner på medlemsmøtene som har motorhistorisk interesse.

 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |