Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 11.november 2015

 

Møtereferat:

Styremøte på gamle brannstasjonen, Steinkjer.

Dato: 11. november 2015, kl. 19:00

Tilstede: Per Sverre Rannem, Roar Røssing, Terje Arnevik, Steinar Nilsen, Steinar Røstad, Odd Bjørn Wekre

Meldt forfall: Ingen

Agenda:

Sak 1: Gjennomgang av siste møtereferat.

Sak 2: Hva mangler vi nå for å trykke infoskrivet?

Sak 3: Valgkomiteen må få valgliste og skaffe folk til verv.

Sak 4: Innkjøp av flagg med klubblogo for å brukes ved tilstelninger og treff. To stk. sammenleggbare, ca. 3-4 tusen før pruting.

Sak 5: Eventuelt

 

Sak 1: Sekretær leste opp siste møtereferat, styret mente det var høy grad av gjennomføring av sakene.

Sak 2: Steinar R. Opplyste at 20-25 sider til infoskriv allerede er redigert. Leder kan levere flere bilder fra Vårmønstringa og Stiklestadløpet. Kasserer skriver om økonomistatus, som forøvrig rapporteres som god. Steinar N. har oversendt bilder fra rydding av utearealet i vår, samt fra «Motormässan» i Østersund og fra «Classic Car Show» i Trondheim som var kun for innbudte biler.

Styret vedtok at bladet skal hete Medlemsblad (og ikke rundskriv).

Steinar R har gjennomarbeidet adresselisten og undersøker om innkjøp av skriver for adresselapper, Dymo eller tilsvarende.

Sak 3: Valgkomiteen består av Svein Holmstad og Trygve Sandberg. Leder sender mail til disse om oppstart av arbeidet.

Sak 4: Det er ønskelig med 2 flagg, et på Steinkjer og et på Levanger. Leder undersøker videre. I tillegg kom forslag fra leder om avtale å få laget en egen kjeledress med klubbens logo på, for bestilling kun.

Sak 5: Kasserer Per Sverre undersøker om overgang til ny bankforbindelse. Klubben betaler 200 kr pr. mnd for tilgang nettbank pluss gebyr for hver transaksjon. Klubben har Danske Bank idag.

Under møtet kom telefonforespørsel om å være med å arrangere veteranløp under Vømmølfestivalen, Verdal. Til dette stilte styret seg positiv, og Steinar R er klubbens kontaktperson mot Vømmølfestivalen. Styret mener løpet bør gå på Verdalsøra og med oppfordring om å kle seg tidsriktig. Løpet vil inngå i Stiklestadløpet og antas lagt opp som PO-løp. Steinar R vil etter hvert motta mer informasjon fra Vømmølfestivalen.

Styret i NTMF hadde mottatt skriv fra Vidar Natvig, medlem i Kulturvernrådet. Natvig hadde tidligere uttrykt fare for nedleggelse av Kulturvernrådet på sikt under siste medlemsmøte på Dampskipsbrygga, Levanger. Dessverre kunne ikke styret i NTMF framlegge konkrete forslag i saken.

 Møtet hevet kl. 20.45.

 

 

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |