Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 13.januar 2016

Møtereferat

Styremøte på gamle brannstasjonen, Steinkjer.

Dato: 13. januar 2016, kl. 19:00

Tilstede: Roar Røssing, Terje Arnevik, Steinar Nilsen, Steinar Røstad, Odd Bjørn Wekre

Meldt forfall: Per Sverre Rannem

Agenda:

Sak 1: Gjennomgang av siste møtereferat

Sak 2: Årsmøtet, årsmøtedokumenter

Sak 3: Eventuelt

Sak 1: Sekretær leste opp siste møtereferat. Av oppgaver som ikke var fullført, var innkjøp av skriver for adresselapper, Steinar R arbeider videre med dette.

Når det gjelder kjeledresser med klubblogo, undersøker leder Roar R mer eksakt pris denne kan leveres for.

Angående ny bankforbindelse har kasserer Per Sverre opprettet konto Sparebanken Midt-Norge (SMN).

Vømmølfestivalen 2016, Stiklestadløpet (PO-løp): Steinar R har løpende kontakt med arrangør av festivalen ved Geir Ove Sagvold. Mer detaljert plan vil komme senere.

Sak 2: Styret gjennomgikk årsmøtedokumentene og satte opp budsjett 2016.

Sak 3: Leder orienterte om innkomne skriv og invitasjoner treff, bl.a Mjøsmarkedet, Biri Travbane 19-20. aug.

Leder tok også opp invitasjon til kurs for LMK's besiktigelsespersonell og kontakter. Dette er et regionalt kurs ved Byåsen vgs, 16. april. Forslag påmelding Roar Røssing, Steinar Røstad og Trygve Sandberg. Leder melder på.

Møtet hevet kl. 21.20.

 

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |