Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 15 september 2015

Møtereferat

Styremøte på gamle brannstasjonen, Steinkjer.

Dato: 15. september 2015, kl. 19:00

Tilstede: Per Sverre Rannem, Roar Røssing, Terje Arnevik, Steinar Nilsen, Steinar Røstad, Odd Bjørn Wekre

Meldt forfall: Ingen

Agenda:

Sak 1: Gjennomgang av siste møtereferat.

Sak 2: Evaluering mønstringer/løp.

– Vårmønstringa

– Stiklestadløpet

– Verdalsrace

Sak 3: Aktivitetsplan/møteplan fram til årsmøtet.

Sak 4: Clubshop. Leder viste på medlemsmøte 1. sept. etter flere forespørsler, eksempler på klistremerker og T-shirts. Mulig inntekt og identitetsbygger.

Sak 5: NTMF har fått tilbud om å overta materiale om Sigurd Haugdal, stor racingkonge i USA i mellomkrigstiden. Haugdal var opprinnelig verdaling og eier ønsker at materialet skal «hjem». Leder orienterer.

Sak 6: Eventuelt

 

Sak 1: Sekretær leste opp siste møtereferat, styret mente det var høy grad av gjennomføring av sakene. Det ble opplyst at Bymuseet Levanger hadde tatt over økonomien i Piccolo-prosjektet. Bilen stilles ut i Rådhuset, Levanger.

Utearealet ved gamle brannstasjonen, Steinkjer, er ennå ikke avklart. Der er sendt henvendelse til Steinkjer kommune, eiendomsavd., men svar er pr. d.d ikke mottatt. Steinar N fører saken. Saken har fått ny aktualitet da nabolaget består av utleieboliger som benytter en del av utearealet til gamle brannstasjonen.

Når det gjelder vårpussen ved stasjonen, var deltakelsen meget god. Innkjøp av mobiltlf for utsending av meldinger til medlemmene er ikke utført. Eget abonnement er hittil brukt.

Sak 2: Vårmønstringa startet på Gråmyra og gikk til Steinkjer, i regn. Deltakelse av 12 biler og 3 MC. Gledelig var det at endel ukjente biler for klubben deltok.

Stiklestadløpet var planlagt å gå til Kvernmo motorbane, men gikk ikke dit pga regn. 13 biler og 4 MC deltok.

Verdalsrace hadde oppslutning på 44 MC og 6 passasjerer. Erfaringer i år viser at å få sponset premier blir vanskeligere år for år. Videre er det usikkerhet om Soria Moria som startsted for løpet grunnet eiers planer. Styret luftet tanken på Stiklestad Camping som nytt startsted hvis endring skjer. Denne har også kiosk.

Sak 3: Aktivitetsplan/møteplan:

6. oktober: Frosta. Leder undersøker om vi kan besøke Arntzen med sin Chevrolet og bakeri.

3. november: Bymuseet Levanger. Kjell Ivar Haltvik og Roar Røssing er valgt inn i Bymuseet, avd. Hvedinggården. Leder tar kontakt med Bymuseet.

11. november: Styremøte med fokus på bladutgivelse med giro innlagt, kontingent 2016. Steinar R har sagt seg villig til å lage blad da han sitter med malen. Steinar N har lovet å kopiere bladet.

Vårmønstringa: Leder har tatt på seg å skrive.

Verdalsrace: Steinar R og O B Wekre skriver/samler stoff og bilder.

Stiklestadløpet: Leder skriver. Leder skriver også om bilutsillingen i Nidarøhallen, Trondheim og om andre aktiviteter han han har deltatt på.

1. desember: Julemøtet i år legges til Rødbrygga, Straumen, Inderøy, kl. 18:00. Her er rom bestilt og vi tilbys pizzabuffet med brus for 126 kr.

13. januar 2016, onsdag: Styremøte for å forberede årsmøtepapirene.

Sak 4: Clubshop. Leder har fått laget et parti T-skjorter i forskjellige størrelser og 2 typer klistremerker med klubbens logo, disse selges for hhv. 100 kr og 10 kr. Leder har mottatt endel forespørsler, spesielt fra nye medlemmer. Klubbeffektene selges normalt ved arrangement.

Sak 5: Eier av nevnte materiale ønsker å overlevere dette til NTMF. Det er idag lagret på Stjørdal Giver er sendt tilbud om oppmøte på årsmøtet, men ikke mottatt svar enda.

Sak 6: Under Eventuelt ble forsikringsordningen i LMK diskutert. Trygve Sandberg vil bli forespurt om å lage en ringperm som kan videreføres ved endringer i styret/forsikringsansvarlig.

Om Bilmuseet Hveding Auto ble opplyst at Kjell Ivar Haltvik og Roar Røssing er gått inn som utvalgsmedlemmer i dette. Norlandia eier bygningen med avtale for 40 år med Levanger kommune. Det opereres også med en 10-årsavtale, dette med hensyn til bevaringsverdi. Generelt er bygget fredet og i dårlig forfatning.

Styret fikk også orientering om Piccolo-prosjektet. De innkjøpte lykter var for store. Det er opprettet en egen konto av Bymuseet for prosjektet. Bymuseet ønsker samarbeid med NTMF, som f.eks kan arrangere mekkekveld under Levangermartnan. Det må være et mål å holde garasjen åpen ved anledninger. Til gjengjeld får NTMF benytte møterom i 2. etg, Kjell Ivar har nøkkel til dette. Prosjektet har fått tilbud om sponsing mot at bilen vises fram ved forespørsel. Verkstedet skal nå støvsuges av 2 medlemmer i nevnte utvalg, og bilen til Bård Toldnes må flyttes. Utvalget har tydelig lagt seg på samarbeidslinjen. Kjelleren i Hveding Auto skal tømmes, Steinar R sender ut melding da hjelp trengs. Husk da støvmaske og hansker!

Post til NTMF er blitt returnert. I den sammenheng tar leder dette opp med Posten. Postkasse i Sklppergata 9, Steinkjer (gamle brannstasjon) skal merkes enda tydeligere med klubbnavn/logo og adresse.

Møtet hevet kl. 21.10

 

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |