Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 14 april 2015

Møtereferat

Styremøte på gamle brannstasjonen, Steinkjer.

Dato: 14. april 2015, kl. 19:00

Tilstede: Per Sverre Rannem, Roar Røssing, Terje Arnevik, Steinar Nilsen,

Steinar Røstad, Odd Bjørn Wekre

Meldt forfall: Ingen

Agenda:

Sak 1: Gjennomgang av siste møtereferat

Sak 2: Medlemslister. Steinar R har en fin plan på dette

Sak 3: Vårmønstring 23. mai. Program

Sak 4: Dato for den årlige vårpussen rundt brannstasjonen

Sak 5: Kjøp av mobiltelefon/abonnement til utsending av meldinger til medlemmene.

Sak 6: Dato for neste styremøte, må være før Stiklestadløpet 6. juni

Sak 7: Eventuelt

Sakene ble ikke nødvendigvis behandlet i oppsatt rekkefølge.

Sak 1: Siste møtereferat ble lest opp og gjennomgått med hensyn på gjennomføring av oppgavene. Her var styret enig i at å sende ut giroer for innbetaling av medlemskontingent er en nødvendighet for å opprettholde medlemsmassen og dermed sikre kontingentpengene. Styret berømmer Steinar R for den store jobben han har nedlagt i denne sammenheng. Endringer i samlinger i sommer, er at 2. juni samles vi på Strandholmen hos Kjell Ivar Haltvik (istedet for grilling på Kjerknesvågen). Ellers meldes at opplegget rundt Stiklestadløpet 6. juni er klart med innkomst på Rinnleiret.

Oppdatering Piccolo-prosjektet er at det er kommet inn 10 000 kr fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune. I tillegg stilles forventninger til leverte søknader til Sparebank1 og LMK. Styret gjentok sin beslutning om at foreningen skjerper økonomikontrollen, saken har rulletlitt i kjølvannet av Piccolo-prosjektet.

Når det gjelder disponering av utearealet rundt den gamle brannstasjonen, Steinkjer, purrer Steinar N på sin representant på eiendomsavdelingen, Steinkjer kommune, om revidering av avtale.

Sak 2: Medlemsliste. Steinar R har lagt ned stort arbeid i ajourføring av denne. Ny liste med mobilnummer er laget for utsending av meldinger til medlemmene. Her kan inntil 350 karakterer sendes, men ikke bilder.

Sak 5: Steinar R får fullmakt fra NTMF-styret til å kjøpe inn mobiltelefon for utsending av meldinger til medlemmene. Denne registreres på NTMF's organisasjonsnummer, og kan overdras ved utskiftinger i styret.

Sak 3: Når det gjelder Vårmønstringa 2015 den 23. mai, har leder allerede kjørttenkt løype. Start fra Gråmyra, Levanger kl. 08:30og til YX Verdal kl. 09:00, videre gamle E6 til Fleskhus og E6 nordover, passerer Sparbu kl. 10:00, over Vist, Sørlia/Lø til Fylkets Hus, Steinkjer kl. 10:30. Medlemmer kan vente langs traseen og slutte seg til underveis. Steinar N tar ansvar for reservering plasser (10-30) ved Fylkets Hus med arr. Custom Cowboys.

Det opplyses også at 14. mai arrangerer Street og Cruising vårmønstring på Rinnleiret, for alle slags kjøretøyer.

Sak 4: Styret fastsatte tidspunkt for vårpuss ved den gamle brannstasjonen, Steinkjer, til tirsdag 28. april, kl. 18:00.

Sak 6: Neste styremøte berammet til tirsdag 26. mai kl. 19:00 ved gamle brannstasjonen, Steinkjer.

Sak 7: Her var kommet inn en henvendelse fra Vibeke Arntsen, Frivillige Inderøy, om NTMF kunne stille en dag ultimo mai/primo juni for kjøring av personer ved deres sentral på Straumen, Inderøy. Styret vedtok å avslå denne henvendelsen da det er vanskelig å frigjøre personer på dagtid og det er også et økonomispørsmål for NTMF. Når det gjelder «Verdalsrace» er Odd Bjørn Wekre løpsansvarlig, og det ble presisert at løpet må legges inn på websiden med alle opplysninger om tid, sted og løpsansvarlig med telefonnr.

Møtet hevet kl. 21:00

Referent: Sekr. Terje

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |