Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 09 februar 2015

 

Møtereferat

Styremøte : Holme Gård, Ydsekorsen, leiemekkeplass medl. NTMF

Dato: 9. februar 2015, kl. 19:00

Tilstede: Roar Røssing, Terje Arnevik, Steinar Nilsen, Steinar Røstad,

Odd Bjørn Wekre

Meldt forfall: Per Sverre Rannem

 

Agenda:

Sak 1: Presentasjon av nye styremedlemmer

Sak 2: Utsendelse av giro, medlemskontingent 2015

Sak 3: Aktivitetsplan 2015

Sak 4: Æresmedlemmer

Sak 5: Eventuelt

 

Sak 1: Styret ble satt og de medlemmer som var ukjente for hverandre presenterte seg.

Sak 2: Steinar R. Har utarbeidet ny liste over medlemmer de siste 3 år, totalt 220. Styret gjennomgikk denne listen og vurderte hvem som skulle motta info-skriv med vedlagt giro for medlemskontingent 2015. Steinar R. distribuerer dette skrivet til styremedlemmene slik at disse kan printe det ut og bruke det i arbeidet med å skaffe flere medlemmer. Steinar R. redigerer både innkommet og egenprodusert stoff. Steinar R. og Terje er ansvarlig for utsendelse av infoskriv. For å nå de som ikke har data for varsling av klubbaktivitet, kan de som ønsker det få varsling via SMS. Dette betinger at de gir beskjed med sitt mobilnr. til sekretæren.

Sak 3: Aktivitetsplan 2015. Styret la vekt på å fastsette datoer for treff, løp og medlemsmøter. Følgende datoer ble fastsatt:

3. mars: Medlemsmøte gamle brannstasjonen, Steinkjer.

7. april: Temamøte, Steinkjer vgs. Steinar N. skaffer om mulig representant fra kjøretøyregisteret, Steinkjer.

5. mai: Medlemsmøte, Holme Gård, mekkeverksted, Ydsekorsen

23. mai (pinseaften): NTMF vårmønstring. Roar tar kontakt med Customs Cowboy for felles samling Fylkets Hus, Steinkjer. Planlegger oppmøte YX Gråmyra kl. 09:00, for så å kjøre kortesje gjennom Levanger sentrum, Verdalsøra, Røra, Sparbu til Steinkjer. Det vil bli satt opp en tidtabell slik at kjøretøyer kan tilslutte seg på nevnte steder underveis.

2. juni: Samling på Kjerknesvågen med grilling.

6. juni: Stiklestadløpet. Nasjonal motordag arrangeres denne dato på Rinnleiret og vi ender opp der. Steinar R. legger opp kjørerute.

8. august: Verdalsrace. Oppmøte Soria Moria-parken, Verdal. Medlemsmøte

1. september: Medlemsmøte

6. oktober: Medlemsmøte

3. november: Medlemsmøte

1. desember: Medlemsmøte, juletreff.

Sak 4: Æresmedlemmer. Leder hadde mottatt 4 forslag på æresmedlemmer. Styret var enstemmig i at 3 av disse skulle utnevnes. Etter statuttene skal utnevning av æresmedlem være enstemmig i styret, slik at 4. forslag blir årsmøtesak 2015.

Sak 5: Eventuelt.

Styret gikk her gjennom Piccolo-prosjektet, Levanger. Det ble framlagt avtale om restaurering av Piccolo-bilen mellom NTMF og Levanger Bymuseum og et fyldig skriv om restaureringen og kostnader fra Kjell Ivar Haltvik. Kort fortalt er den økonomiske sammenhengen slik: NTMF har bevilget 40 000 kr til prosjektet. Det er innkommet 50 000 kr i sponsormidler og totalsummen på prosjektet så langt er 105 000 kr. Mellomlegget på 15 000 kr. er å oppfatte som et lån fra NTMF's side, og det forventes å dekke opp dette med ikke besvarte søknader/tilskudd. Det forrige styret har hele tiden hatt den holdning at prosjektet måtte fullføres. Styret vurderte interessen og iveren i prosjektet så stor og av høy kvalitet.

Nestleder Steinar R. deltar i møte med Bymuseet i Levanger tirsdag 10.02.2015 som stedfortreder for leder. Det vil også bli foretatt revidering av avtalen om restaurering av Piccolo 1910.

Styret vedtok igjen at første punkt i styremøtene skal være å lese møtereferat fra siste møte for evaluering og for å kvalitetssikre styrets arbeide.

Steinar N. har på gang revidering av avtale om bruk av utearealet ved den gamle brannstasjonen, Steinkjer.

Klubbens mailadresse på hjemmesiden er rutet til leder.

Styret tok også opp manglende oversikt over nøkler til gamle brannstasjonen, Steinkjer. Nødvendige nøkler synes å gjelde følgende: Brannstasjonen, leder, Steinar N. (henter post, mm.), Bjarne Loe, Vidar Natvig og Per Hatling samt en reservenøkkel (totalt 7 nøkler). Steinar N. fikk fullmakt fra styret til å kjøpe inn nytt låssystem og montere dette pga. tyverisikring.

Møtet hevet kl. 22:00

Referent: Sekr. Terje

 

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |