Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 30.03.2016

Møtereferat

Styremøte på gamle brannstasjonen, Steinkjer.

Dato: 30. mars 2016, kl. 19:00

Tilstede: Roar Røssing, Terje Arnevik, Steinar Nilsen, Steinar Røstad, Odd Bjørn Wekre, Per Sverre Rannem

Meldt forfall: Ingen

Agenda:

Sak 1: Gjennomgang av siste møtereferat

Sak 2: Medlemsmøte 5. april

Sak 3: Vårpussen på brannstasjonen.

Sak 4: Åpen Dag, Steinkjer, 28. mai kl. 11-15. Kjøretøy ønskes utstilt.

Sak 5: Litt info, Vårmønstring og Stiklestadløpet

Sak 6: Eventuelt

Sak 1: Sekretær leste opp siste møtereferat. Meldte avvik er at NTMF skrinlegger innkjøp av egen skriver for adresselapper og benytter tidligere ordning videre.

Når det gjelder kjeledresser med NTMF-logo, vil Roar R levere inn opplysninger om størrelse logo og få et pristilbud på eks. størrelse XL.

Leder bekreftet påmelding av 3 personer til LMK's kurs for besiktigelsespersonell og kontakter 16. april.

Sak 2: Medlemsmøtet 5. april legges til Bymuseet, Levanger. Kjell Ivar Haltvik vil fortelle om restaureringen av Piccolo-bilen. Det kan bli mulighet for å se bilen utstilt i Rådhuset, Levanger.

Sak 3: Vårpussen ved gamle brannstasjonen, Steinkjer, er berammet til tirsdag 26. april. Steinar N. Møter med bil og tilhenger for bortkjøring av rask.

Sak 4: NTMF har fått henvendelse om å stille ut kjøretøyer ved Åpen Dag lørdag 28. mai i Steinkjer ved Teigenbygget/Trønder-Avisa. Her reserveres inntil 20 plasser for NTMF. Steinar N. Tar kontakt med kvalifiserte sjåfører på klubbens respektive kjøretøyer. Styret diskuterte også behovet for mer opplæring på kjøretøyene mht. kjøring og vedlikehold da det lett blir for mye på særlig 3 personer i klubben. Steinar N. melder tilbake om oppmøte av 15 kjøretøy. Leder kontakter K. I. Haltvik om det er mulig å stille med Piccolo også, det er klarert med tilgang på tilhenger.

Sak 5: Vårmønstringa 2016 har Shell, Straumen, Inderøy som mønstringsplass kl. 11.00. Det er planlagt kjøring til Mosvik hvor det finnes åpen kro og muligheter for parkering nærmere havna for sosialt samvær.

Stiklestadløpet/Vømmølløpet går lørdag 4. juni. Vi prøver å møte på området til Uteavdelingen, Verdal kommune kl. 09.00 for parkering. kort vei til god tilskuerplass til det påfølgende Vømmølopptoget. Steinar R. sørger for opplåsning til arealet da han ikke selv kan stille denne dagen. Stiklestadløpet er tenkt som et PO-løp i Verdal sentrum før Vømmøl-toget som starter kl. 12.00.

Sak 6: Styret gikk inn for å kjøpe inn låsbart skap for oppbevaring av klubbens effekter etter at både vaffeljern og video-kanon (og et Coctail fra 60-tallet) er forsvunnet fra gamle brannstasjonen, Steinkjer. Her er foreslått et «våpenskap». Styret sjekker priser fram til neste møte, det annonseres skap på nettsteder. Pris på brukt skap kan ligge på fra 2000 kr og oppover. Nytt vaffeljern og videokanon kjøpes inn, prisantydning hhv. 600 og 2000 kr. Framtidig tenkes en ordning med å kvittere for lån av klubbens effekter.

Bymuseet ved Sveinung Havik ønsker seg en kontaktperson i NTMF i forbindelse med Hveding Auto, Levanger. NTMF vil i denne sak fremme endel krav som at lagret kjøretøy og utstyr fjernes og at det bygges opp som et verksted på 60-tallet og hva det derved skal inneholde. Her må det inngås en avtale på forhånd. Kjeller er allerede ryddet av klubbmedlemmer/museumsfolk.

 

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |