Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 25.mai 2016

Møtereferat

Styremøte på Verdal kommune, Uteavdelingen

Dato: 25. mai 2016, kl. 19:00

Tilstede: P Roar Røssing, Terje Arnevik, Steinar Nilsen, Steinar Røstad, Odd Bjørn Wekre, Per Sverre Rannem

Meldt forfall: Ingen

Agenda:

Sak 1: Gjennomgang av siste møtereferat

Sak 2: Medlemsmøte 7. juni

Sak 3: Vømmølløpet (Stiklestadløpet) lørdag 4. juni

Sak 4: Eventuelt

 

Sak 1: Leder leste opp siste møtereferat.

Verifisering av kommende arrangementer:

-28. mai Åpen Dag, Steinkjer, ved Teigenbygget, Sørsida. Steinar N. er NTMF's person vedrørende arrangementet.

-Vårmønstringa er avholdt og må karakteriseres som meget vellykket arrangement med godt oppmøte.

-Når det gjelder kjeledresser med klubblogo avventes fortsatt svar. Leder vurderer å kontakte annen leverandør-

-Låsbart skap, gamle brannstasjonen, Steinkjer: Steinar R. har løst saken og bringer skapet til brannstasjonen ved anledning.

-Status Hveding Auto, Levanger: NTMF har besluttet å ikke gjøre mer før avklaring om bygg er gjort. Kjell Ivar Haltvik og Roar Røssing er kontaktpersoner mot Bymuseet i Levanger.

-18. juni er det offisiell åpning av Kvernmo Motorsenter, Inndalen. NTMF er invitert med sine kjøretøyer og gjerne med en beskrivelse av sitt kjøretøy.Steinar R. sender ut e-mail om saken.

-Ellers har leder deltatt på LMK's årsmøte på Gardermoen.

-Steinar N. rapporterte om nødvendig vedlikehold på port i gamle brannstasjonen, Steinkjer. Ser ut som maurangrep, port må repareres og påstøp må til på gulv ved port. Steinar N. organiserer mannskap til reparasjon og gis fullmakt til dette på rimeligste måte.

Sak 2: Medlemsmøtet 7. juni legges til gamle brannstasjonen, Steinkjer. Oppmøte kl. 18:00. Det legges opp til kjøring i sentrum og om mulig grilling ved Egge Museum.

Sak 3: Vømmølløpet (Stiklestadløpet) 4. juni har start og innkomst ved Verdal kommune, Uteavdelingen. Verdal kommune sørger for opplåsing av området. Løpet legges opp som et PO-løp med 5 poster ved forretninger/bedrifter som også sponser premier/løpet. Løpet starter med en praktisk prøve for både MC og biler, og vil avvikles i tidsrommet kl. 09:00 – 12:00. Ansvarlig for gjennomføring denne dagen er Odd Bjørn Wekre og Terje Arnevik, mens avtalene underveis og oppgaver utarbeidet av Steinar R. og Terje A. De ansvarlige denne dagen møter opp før kl. 09:00.

Sak 4: Ingen saker under eventuelt.

 

Møtet hevet kl. 20.30.

 

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |