Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 29. August 2016

 

Møtereferat

Styremøte på Gamle Brannstasjonen, Steinkjer

Dato: 29. august 2016, kl. 19:00

Tilstede: P Roar Røssing, Terje Arnevik, Steinar Nilsen, Steinar Røstad, Odd Bjørn Wekre, Per Sverre Rannem

Meldt forfall: Ingen

Agenda:

Sak 1: Gjennomgang av siste møtereferat

Sak 2: Evaluering våre arrangementer denne sommeren

Sak 3: Stoff til bladet

Sak 4: Møteplan, medlemsmøter fram til årsmøtet.

Sak 5: Eventuelt

Før sak 1 orienterte kasserer om status før han forlot møtet grunnet annet arrangement.

Sak 1: Sekretæren leste opp siste møtereferat.

Sak 2: Vårmønstringen med innlagt tur til Mosvik Brygge karakteriseres som vellykket. Mellom 40 og 50 kjøretøy deltok.

Stiklestadløpet derimot fikk mindre deltakelse enn beregnet, kun 8 kjøretøy. Har sammenheng med flere arrangementer denne helga, og inngikk i Vømmølarrangementet. Dette var ment som et eksperiment for å høste erfaring. Styret hadde fått få tilbakemeldinger. Det ble foreslått at løpet ble kjørt fredag kveld, eller tidligere lørdag, f.eks. mellom kl. 9-11. Deltakerne var meget fornøyd med løpet. Vedtak: Saken tas opp på neste medlemsmøte.

Verdalsrace var vellykket, 55 motorsykler/mopeder og 58 deltakere totalt.

Offisiell åpning Kvernmo Motorsenter, Inndalen, 18. juni, med deltakelse fra NTMF med bl.a. Steinar Nilsen med sin berømte VW-boble.

Sak 3: Alle i styret ble oppfordret til å bidra med stoff til utgivelse av nytt blad. Det er imidlertid fritt for alle å levere stoff, gjerne til Steinar Røstad, som redigerer. Kopiering er bestilt og organiseres av Steinar Nilsen. Bladet forventes å bli sendt ut 15-20 januar 2017, da med innlagt giro for betaling av neste års medlemskap.

Sak 4: Følgende planer ble lagt for medlemsmøtene framover mot årsmøtet:

6. september: Gamle Brannstasjonen, Steinkjer. Vidar Natvig kommer med historier fra sin fars dagbok fra krigen.

4. oktober: Vi besøker Rinnleiret og Rinnleirets Venner. Odd Bjørn Wekre skaffer adgang og kåserer om museet. Etterpå er det omvisning.

1. november: Vi besøker Kjell Ivar Haltvik på Ekne. Det ryktes at han har nok et prosjekt på gang. Spennende!!!

6. desember: Vi gjentar suksessen med julemøtet på Rødbrygga, Straumen, Inderøy. Her blir det pizza, brus og kaffe. Ansvarlig for bestilling er Terje A.

7. februar 2017: Årsmøtet holdes på Verdal kommune, Uteavdelingen.

Sak 5: Gamle brannstasjonen, Steinkjer: Steinar N. hører med Steinkjer Vgs. om å få laget ny dørkarm og port i samme stil. Påstøp og tetting ved port må utføres. Her er det snakk om restaurering og ikke utskifting for å opprettholde det originale. Bord og karmer kan ordnes i høst, mens påstøp kan ikke skje før til våren.

Det vil bli kjørt reklamasjonssak mot leverandøren av NTMF's utstillingsvimpel. Under åpninga av motorbanen på Kvernmo, ble den våt av alt regnet slik at fargene fløt utover.

 

Møtet hevet kl. 20.20.

 

 
 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |