Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 

Styremøte 14 august 2018

 
 

Styremøte 14. august 2018

Brannstasjon Steinkjer

Oppmøte: Tore, Oddbjørn, Steinar N., Trygve, Steinar R., Oddbjørn, Mats

Sak 1 – ny stensetting og platting foran brannstasjon

Det er behov for utskifting av gammel betong foran garasjen, og asfaltering mellom betongdekket og gate. Betongdekket tenkes utskiftet med granittstein fra kommunalt overskuddslager. Vi trenger tilgang til maskin for fjerning og bortkjøring av gammelt dekke og et lass med grus som underlag. Utlegging av stein kan vi gjøre sjøl. Det må også avklares om kummen som ligger midt i betongen kan fylles og skjules, eller om den må bevares. Det må støpes ny betonglist foran port, og det må også skiftes ut noen bord på porten, og lages ny tetting innvendig. Plan; Mats kontakter entreprenører med spørsmål om knusing av dekket. Mats gjør en avtale med kommunen som kan laste opp ferdig knust masse. Oddbjørn har traktor med lite lesseapparat og tilhenger, som kan lånes ut og brukes til å laste opp og kjøre vekk betongen til Tranamarka. Det må kjøpes inn grus, pukk, isolasjon og betong, samt annet materiell i forbindelse med reparasjon og tetting av port. Samtidig skal det byttes inngangsdør – denne er framskaffet tidligere. Budsjett for arbeidet er vedtatt. Steinar N. ansettes som prosjektleder, og planlegger innkalling til dugnad.

Sak 2 – Forsikring klubbens kjøretøy

Det er tegnet forsikring med IF, men det er tvil om dette er en LMK-forsikring, da den er forholdsvis kostbar. Tore sjekker om vi har fått riktig forsikring, og melder tilbake til styret.

Sak 3 – Hjemmeside

Det meldes at vår hjemmesideløsning er utgått på dato. Innholdet må flyttes til ny løsning, hos nåværende leverandør eller til Styreweb sin løsning. Tore undersøker alternativene, og melder tilbake til styret.

Sak 4 – Neste klubbmøte

4. September på Uteavdelingen, Verdal kommune. Tema blir markedsføring og bruk av Gnist og kjøretøyregister v. Geir Ove Svinø.

2. Oktober på Steinkjer Yrkesskole. Historikk om Volkswagen v. Steinar N.

Sak 5 – Museumsdag på Egge

Det mangler sjåfør 19. august på Egge. Vi sender ut en ny melding innen klubben angående dette, Vidar Natvig er kontaktperson. Steinar tar kontakt med Svein Holmstad angående denne kjøringa.

Sak 6 – opplæring på eldre kjøretøy

Oddbjørn tar ansvaret for å få planlagt og gjennomført opplæring i bruk av kjøretøyene, i samarbeid med veteranene som kan dette.

Sak 7 – Høsttur

Forslag Roy Vist, Malm. Søndag 9. 16. eller 23. september. Trygve tar kontakt og uthører.

 

Bli medlem i NTMF ved å betale kontingent til vår konto: 4212 11 42745.
Hovedmedlem: 200,-
Husstand / Familiemedlem: 30,-
Husk navn og adresse, mobilnummer og E-post adresse.
Alle medlemmer mottar tekstmelding om klubbmøter, treff, løp og "påsparket turer", skulle du som medlem ikke få denne meldingen, ta kontakt på E-post: motorhistoriskgmail.com  

 

Powered by web2net  |