Tilbake

Julemøte ble holdt tirsdag 2. desember på Perrongen Restaurant & Pizza på Steinkjer, 18 medlemmer møtte. Som navnet tilsier ble det servert pizza og som dessert fortalt skrøner om veterankjøretøyet..........

Kjell Ivar har laget nye hjulkapsler til Vivinusen, ett meget godt håndverk.