Tilbake

Årsmøtet 3. februar 2015

 
 
 
Årsmøtet er vell overstått. Årsmøtepapirene ligger på klubbinfo / møter. Det nye styret får noen oppgaver også de kommende år. Det blir sendt ut ett INFO blad med innbetalingsgiro til alle som har vært medlemmer i løpet av de siste 3 årene, dette kommer i uke 7.