Tilbake

 

Det er mye som kommer fram når snøen forsvinn, sa Gluntan på 70 tallet. I Verdal  var det mye som kom fram da det ble gravd ny overvannsledning fra elva og opp gjennom Moparken. Nedenfor Moparken var det før og etter krigen søppelfylling. I 1945 skulle alt som minnet om krigen bort, vraket tyske kjøretøy ble trillet på fyllinga sammen med de forbannede knottgeneratorene. Disse ble kastet på fyllinga fulle av knott, så dette var generatorer som hadde vært i bruk.