Tilbake

Vårrydding ved Brannstasjonen.

Opprydding ute etter vinteren gikk raskt, så raskt at noen bare rakk kaffen. Dette kan tilskrives at det er blitt mye mere ryddig etter at konteinerne kom bort, og det ble ryddet opp mot jernbanen. 10 stk møtte opp til kaffe etter økta.