Tilbake

 

 Medlemmsbladet er i rute, Terje og jeg la siste hånd på det før utsendelse nå søndag.

Dette er et blad om fjorårets aktiviteter og litt om årets planlagte. Og ikke å forglemme giro for årets medlemmsavgift. 200 kroner for hovedmedlem + 30 kroner ekstra for hvert familiemedlem. Medlemmsavgiften har vært uforandret siden 2003, og styret finner ingen grunn til å forandre på den.

 

Husk at NTMF har fått et nytt kontonummer 4212 11 42745.