Tilbake

 
Onsdag 20. september ble det arrangert en tur ut fra Gammelbrannstasjon. Dette bør bli en en fast utflukt for oss NTMFere i sommerhalvåret. Dagens tur gikk fra Steinkjer langs fylkesveg 759 i retning Stiklestad. så over mot Mære, over E6 til Borgenfjorden så langs fjorden til vi tok over mot Rambergmyra og E6, derifra langs E6 til Sparbukroa hvor turen ble avsluttet på koa.
 
Brannstasjonen var kveldens møtepunkt.                          Crysler`n is still going strong
 
Flott Amazon og Hippibuss                                               Ola med sin Honda CX500 fra 1980
Kvelden elste 1917 Royal Enfield                                       Per`s Essex