Tilbake

 

Møtereferat

Styremøte på Gamle Brannstasjonen, Steinkjer

Dato: 10. januar 2017, kl. 18:00

Tilstede: Roar Røssing, Steinar Nilsen, Steinar Røstad, Odd Bjørn Wekre, Per Sverre Rannem

Meldt forfall: Terje Arnevik

Agenda: Årsmøte for 2016

 
 Årsmøtepapirer