Tilbake

   
   

FORMANN

 

Trygve Sandberg

Gruslina 114

7620 Skogn

Tlf: 95 05 35 81

E-post: gudleif.vangen@gmail.com

 

NESTFORMANN

 

Steinar Røstad

Hanskemakergata 7

7650 Verdal

Tlf: 95 76 22 84

E-post: steinarr@vktv.no

 

 

SEKRETÆR

 

Tore Svartås

Gamle Kongeveg 25

7650 Verdal

Tlf: 90 57 22 40

E-post:toresvar@vktv.no

 

 

KASSERER

 

Per Sverre Rannem

Runevegen 16C

7725 Steinkjer

Tlf: 97 10 72 33

E-post: persverre1943@gmail.com

 

 

MC-OPPMANN

 

Odd Bjørn Wekre

Tindvegen 114 

7650 Verdal

Tlf: 91 83 99 60

E-post: obw@vktv.no

 

STYREMEDLEM

 

Steinar Nilsen

Einar Solstadsv. 21

7715 Steinkjer

Tlf: 90 95 29 87

E-post: steinar.nilsen@ntebb.no

 

 

FORSIKRINGSKONTAKTER

 

 

(BIL) Trygve   Sandberg

Tlf  95053581

E-post: gudleif.vangen@gmail.com

 

 

 

 

 

(MC) Steinar Røstad

Tlf. 95762284

E-post: steinarr@vktv.no

 

 

ÅRLIG KONTIGENT

 

Hovedmedlem: 200.-   kr

Husstand/familiemedlem: 30.- kr.

Betalingsforfall: 15: mars

 ADRESSE   Innbetalinger

NTMF v/Per Sverre Rannem

Runevegen 16C

7725 Steinkjer  

Bankkonto: 4212 11 42745

 Husk: Ditt mobilnummer, E-post adr. og bopelsadresse.              

 

 

 

Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening,  

Skippergata 9, 7715 Steinkjer

 

ISSN:   1891-1196

ORG. NR:     990 209 820

 

motorhistorisk@gmail.com

http://www.ntmf.no